Velký snář online

Velký snář online
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p r ř s š t u ú v x z ž

z

Zábava

bez zábran - přátelé tě odsoudí
nucená - nemůžeš si dělat co chceš
veselá - půjdeš na pohřeb
váznoucí - přikrč se před ranou osudu

Zabednění

odstraňovat - nečekaná zpráva tě zaskočí
stloukat - hrozí ti přepadení
vidět - překvapení nedáš najevo

Zabít

čas - na své kariéře odmítáš pracovat
někoho - nemáš pevné nervy

Zabloudit

ve tmě - neodbočuj ze zvolené cesty, na jejím konci čeká štěstí
v neznámém prostředí - necháš za sebe rozhodovat jiné

Záclony

kupovat - budeš se stěhovat do daleka
stříhat - dobře prozkoumej své okolí
věšet - chraň své soukromí
zatahovat - klameš své okolí

Začarovat

někoho - pokus se ovládnout svou nenávist
sebe - hodně křičíš, ale ránu nedáš
být někým začarován - alkohol bude tvou záhubou

Zábradlí

sjíždět po něm - přijde trest za tvou pýchu
vidět - dostaneš ústní důtku

Záda

mít ohnutá - budeš vystaven posměchu bez příčiny
vidět rovná - chystej si rezervy na budoucí časy

Zadusit se

jídlem - nikdy nebudeš unavený
jedovatým plynem - zlý sen tě bude mnoho nocí pronásledovat
nedostatkem vzduchu - prožiješ velký strach

Zahladit

stopy - prožiješ nešťastnou lásku
něco jiného - tvé svědomí bude opět čisté

Zahrada

krásně rozkvetlá - peníze se ti jen posypou
zanedbaná - nenaleť podvodníkovi
za vysokým plotem - někdo nepřijme tvé pozvání
pracovat v ní - budeš mít velký úspěch
procházet se v ní - vychutnej si povznesenou náladu

Záchod

nedobrovolně umývat - nadřízený ti bude tvrdě šlapat na paty
neuklizený - přijde velké štěstí
obsazený - někdo zneužije tvé důvěřivosti
spadnout do něj - štěstí tě bude milovat po celý život
vidět naleštěný a voňavý - marně budeš utíkat před závistí

Zachránit

sebe - jsi přehnaně podezíravý
něco - neodmítej pozvání na večeři
někoho - tvé obchody půjdou velmi dobře

Záchranný vůz

být jím přepravován - příliš spoléháš na své štěstí
vidět - dočkáš se nevděku

Zajíc

jíst jeho maso - rozhádáš se s přítelem
přejet ho na silnici - konečně si v klidu vychutnáš své zasloužené štěstí
vidět ho kličkovat - pevně drž své štěstí, chce ti uletět
vidět ho panáčkovat - budeš spokojený s vývojem událostí
zastřelit ho - budeš účastníkem menší dopravní nehody

Zákaz

kouření - v ničem si nenecháš poradit
mluvení - rád bavíš celou společnost
vstupu - proč se ještě vnucuješ
porušit ho - vyhýbej se neznámým výrazům
vyslovit ho - mluv tak, aby ti každý rozuměl

Zákazník

být jím - zaváháním se připravíš o získané výhody
obsluhovat ho - umíš perfektně mluvit
urazit ho - někdy si nevidíš do úst

Zákeřník

odhalit ho - spíš s jedním okem otevřeným
vidět ho - připrav se na velké leknutí

Zámečník

být jím - stále tě chtějí odlákat od tvého úmyslu
vidět ho při práci - hlavou zeď neprorazíš

Zámek

bydlet v něm - obdržíš velký finanční obnos
vidět krásný - neváhej a splň vyslechnuté přání
vidět v plamenech - budeš velmi vysoce hodnocen svým nadřízeným

Zamilovanost

být sám zamilovaný - na malé zklamání rychle zapomeneš
vidět jiné - užívej si klidu v rodině

Zamknout

auto - nepodléhej únavě
dveře - někdo tě donutí začít cvičit
skříň - bojíš se zlodějů
ústa - nikdy neprozradíš svěřená tajemství

Zápasit

s dítětem - bojíš se stáři
s neznámou osobou - doplatíš na svou slabost
s přítelem - zármutek ze ztráty blízké osoby
se zvířetem - za dobrotu se ti odvděčí podvodem
s ospalostí - ubíjí tě každodenní stereotyp

Zápalky

hledat - jsi otrokem své závislosti
po jedné zapalovat - neustále si s něčím musíš hrát
vidět - odhalíš poklad netušené ceny

Zápisník

najít něčí - své tajemství si nech pro sebe
ztratit svůj - vyzradíš důvěrné sdělení

Zármutek

mít - svůj klid máš nade vše rád
vidět někoho zarmouceného - štěstí v neštěstí

Záře

jasná a blízká - budeš žít v blahobytu
vzdálená - nepřestávej doufat
pohasínající - problémy bodu stále narůstat

Zásnuby

ohlásit - neváhej nezištně pomoci potřebnému
slavit - o svou radost se poděl s přáteli
zrušit - dlouho vybíráš, pozor abys nepřebral

Zastavárna

mít vlastní - všechno přepočítáváš na peníze
navštívit ji - tvá lež vyjde najevo
vidět ji ~ rozluč se se svobodou

Zástěra

mít hedvábnou - tvou tíseň zaplaší veselá píseň
najít ji - tvá práce bude po zásluze odměněna
oblékat ji - udělený trest se změní v odměnu
prát ji - odolej svodům a zachovej si čisté svědomí

Zastřelit

sebe - budeš po uši zamilovaný
někoho jiného - nečeká tě radostná budoucnost

Zatčení

být zatčen - nebezpečí se snaž včas vyhnout
vidět někoho zatýkat - nikdo ti nechce dodat odvahu
sám někoho zatknout - drž se svých zásad

Zatmění

měsíce - odhalíš nevěru partnera
slunce - na čas podlehneš bolesti

Zavazadla

balit - neohlášená návštěva z daleké ciziny
nést - neboj se cestovat letadlem
vidět - zkažená dovolená ti otevře oči

Závaží

hledat - příjemné překvapení
zvedat - nepřepínej své síly
upustit na zem - rána pod pás tě na čas úplně ochromí

Závin

cukrovat - ve všem chceš být dokonalý
jíst - po bouřce zase vyjde sluníčko
péct - pro blaho rodiny uděláš nemožné
válet na něj těsto - uznáváš jen vlastní úhel pohledu na věc
svinovat - zavíráš oči před skutečností

Zavináče

kupovat - máš pochopení pro slabosti druhých
jíst - nezapomínej jak snadno se opiješ

Závist

být její obětí - ani ty nejsi bez viny
sám něco závidět - náhodně vyslechnuté doznání ti nedá spát

Závoj

mít na své hlavě - svůj názor si nech raději pro sebe
vidět na někom - nevěř každému
toužit po něm - nezlehčuj pravdu nebo se ti vysmějí

Závory

spuštěné - k překvapení všech dokončíš své poslání
zdvižené - žiješ ze dne na den

Závěť

číst - budeš se radovat
uzavírat - dlouho si budeš užívat klidného stáří

Závodní dráha

jet po ní na koni - všechny překážky snadno překonáš
vidět po ní jet auta - ztráta na majetku
vidět prázdnou - i podřadná práce má svou cenu

Zazdít

sebe - někdo tě okrade
něco nebo někoho - chystáš se někoho očernit

Zázrak

doufat v něj - očekává se tvé doznání
vidět - někdo tě už dlouho klame

Zbabělec

být jím - budeš pochválen za svou odvahu říkat pravdu
vidět někoho jiného - nedávej najevo strach

Zbojník

být jím - netrvej na svých zvycích
utkat se s ním - velký strach zpomalí tvé kroky
zabít ho - je konec tvému bloudění

Zbraně

nabíjet - čekají tě smutné časy
zkoušet - nepoddávej se zoufalství
vidět - poznáš kdy a kde říct pravdu

Zbrojnice

otevřená - nečekané setkání po létech
zavřená - nenech se strhnout k intrikám

Zdechlina

šlápnout na ní - jdeš tvrdě za svým cílem
vidět ji - prožiješ život bez velkých vzrušení

Zedník

být jím - nezapomeň na své předsevzetí
vidět je při práci - budeš potřebovat hodně pevnou vůli

Zeď

bořit - dosáhneš svého cíle
stavět - ani s přítelem se nedělo své soukromí
lézt na ní - někdo tě tajně obdivuje
stát na ní - vytrvalostí se přiblížíš ke svému štěstí
spadnout s ní - někdo tě trvale klame
přelézt ji - konečně se usadíš
vysoká do nebe - celý život se budeš učit
vidět ji padat - láska se časem změní v důvěrné přátelství

Zelenina

kupovat ji - život v přebytku
pěstovat ji - tvé tajné přání se vyplní
jíst ji vařenou - někdo na tebe chystá léčku
jíst ji syrovou - nebezpečí požáru
čistit ji - hádka v rodině

Zelí

bílé - všechno se změní k lepšímu
červené - nikdo ti v nouzi nepomůže
jíst - zvolíš zdlouhavý postup
sázet - povedeš příjemný život
vidět ho velké množství - hádka s přítelem

Země

jíst ji - tvá touha dojde naplnění
kopat ji - málo času věnuješ své rodině
ležet na ní - stále se zabýváš svou tíživou situací
porostlá mechem - dobře se vdáš, oženíš
vidět ji pukat - bude důvod ke smutku

Zeměkoule

letět kolem ní - čeká tě vysněná cesta
snášet se k ní - navštívíš vzdálené příbuzné

Zemětřesení

být v jeho epicentru - nebraň se svému osudu
vidět - tušíš zradu od přítele

Zemřít

sám - máš před sebou dlouhý život
vidět někoho - budeš mít dobré společníky

Zdravit

sám někoho - dopustíš se nevěry
být pozdraven - sám si způsobíš nepříjemnosti

Zhubnout

sám rychle - tvůj majetek je ohrožen
vidět někoho - někoho lstí připravíš o výhodu

Zchudnout

sám - nechtěj po jiných co sám neděláš
vidět někoho - zabezpeč dobře svůj domov

Zima

cítit ji - přijdou horší časy
náhle se ocitnout v zasněžené krajině - někdo tě připraví o majetek

Zimostráz

bujně rostoucí - úspěch je ještě daleko před tebou
zelený - chystej se na dalekou cestu
zvadlý - nemůžeš se pohnout z místa

Zisk

mít sám - nepříjemné skutečnosti vyjdou najevo
zabezpečit někomu - neumíš odpustit podraz
připravit o něj někoho - kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
přijít o něj sám - není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř

Zlato

darovat - přijmi pozvání na svatbu
dostat - studem svou bídu nevyřešíš
krást - špatná zpráva
nosit na sobě - dej na sebe velký pozor
hledat - štěstí hledáš na nepravém místě
najít - užiješ si dědictví
ztratit - neplníš dobře své povinnosti
vybírat zlatý šperk - tvé sebevědomí vzroste

Zlatý důl

objevit - postupuješ pomalu, ale jistě
dolovat v něm - budeš přijímat gratulace od mnoha lidí

Zlaté rybky

chytat - sen se málokdy mění v realitu
vidět - buď chytrý a štěstí si tě najde

Zločinec

být jím - skoncuj s podvody
vidět ho - sám sebe klameš

Zloděj

být jím - za peníze cit nekoupíš
vidět ho - prožiješ milostné dobrodružství

Zlomit

si končetinu - snaž se být samostatný
něco - nikdo ti nechce uškodit
končetinu někomu - neumíš skrýt nespokojenost

Zlost

mít sám - ukončíš tajný poměr
vidět někoho - vyřešíš komplikovaný spor

Zmije

být jí uštknut - nerad se podřizuješ
vidět ji - své nepřátele nepřemůžeš

Zmrzlina

jíst ji - přátele si drž od těla
vidět ji - odhalíš nevěru partnera

Znamení

dávat někomu - úspěch bude jen zdánlivý
malovat do písku - užiješ si tajné milostné dobrodružství
vidět na nebi - nevěř pověrám

Zneuctít

někoho - půjdeš od úspěchu k úspěchu
sám být zneuctěn - znovu se zamiluješ

Známost

udělat si novou - připrav se na nepříjemnosti
ukončit - máš před sebou velký cíl

Známky

lepit - dopis od milé osoby
kupovat - přej si něco odvážného
směňovat - poznáš cizí země
vidět jich sbírku - tvé tajné přání se splní

Zobák

ptačí vidět - štěstí ve hře
ptačí slyšet klapat - výhra v loterii

Zoologická zahrada

navštívit ji - máš málo volného času
vidět ji - lákají tě cizí země

Zpěv

poslouchat - užívej si času bez velkých starostí
sám zpívat - víc dbej na své zdraví
obdivovat zpěváka, zpěvačku - překonáš manželskou krizi a láska se vrátí

Zrada

být zrazen - tvé trápení je u konce
sám někoho zradit - přibudou nové starosti

Zranit

sebe - nemoc
někoho - hanba padne na tvou hlavu

Zrcadlo

se zlatým rámem - život v blahobytu
rozbít - rozluč se s nadějemi
vidět se v něm - jsi pěkný pokrytec, ale i na tebe dojde

Zrůda

bát se jí - nepříjemný rozhovor
vidět ji - budeš jednat s nesympatickými lidmi

Zuřit

sám - nauč se ovládat své pudy
vidět někoho - budeš představen nepříjemným lidem

Zvířata

klidná - není důvod k obavám
spící - neboj se nového prostředí
zuřící - z nebezpečí vyvázneš bez následků
hrající si - nesnášíš nečinnost
vidět je v přírodě - problémy v zaměstnání
vidět je v kleci - ničím se nebudeš omezovat
mít domácí - máš dobré přátele
střílet je - nepoznáš nedostatek
krotit je - tvůj úspěch nebude tak velký, jak jsi očekával
krmit je - dobře umíš využívat tajnosti svádění
vidět je vycpaná - nemáš nárok na úctu, kterou si zaslouží někdo jiný

Zubař

být jím - nedokážeš se domluvit ani s členy své rodiny
vidět ho při práci - i maličkost tě dokáže pořádně rozzlobit

Zubní kartáček

použít - dej své věci do pořádku
hledat - nepřítel ti nabídne ruku ke smíru
upustit na zem - často tě bude bolet hlava

Zuby

mít bílé - dbej víc na své zdraví
mít falešné - na řešení se ptej svého svědomí
mít zlaté - nemluv stále o svém úspěchu
mít zkažené - prevencí předejdeš velkým zdravotním problémům
mít plombované - věnuj pozornost varovným příznakům svého těla
nasazovat si falešné - konečně budeš mít ve všem jasno
nechat si je spravit - všechno dáš včas do pořádku
nechat si je trhat - ukončíš vztah s nepříjemným člověkem
vidět je vypadávat - úmrtí v rodině

Zvonek

slyšet - překvapující novinky
sám na něj zvonit - nikdo tě nechce vyslechnout

Zvony

slyšet je bít - důležitá zpráva tě mile překvapí
vidět je odlévat - konečně se usadíš

Navigace