Velký snář online

Velký snář online
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p r ř s š t u ú v x z ž

v

Váček

na peníze plný - dědictví ti pomůže postavit se znovu na nohy
na peníze prázdný - přítel tě požádá o půjčku
na tabák plný - kladeš si vysoké cíle
na tabák prázdný - neumíš se prosadit

Vagón

být v něm uvězněn - moc sleduješ hororové příběhy
cestovat v něm sám - odvolej svou dovolenou, zůstaneš doma
cestovat v něm s někým - máš dobrý orientační smysl
spát v něm - hned tak něco tě nerozhází

Váha

přenášet ji - nauč se dobře počítat
otírat ji - obchody ti půjdou samy
vážit na ní něco - každé rozhodnutí tě stojí značné úsilí

Valčík

hrát na hudební nástroj - víš, jak způsobit miláčkovi rozkoš
poslouchat - užívej si mládí, rychle odletí
tančit - odhodláš se vyznat ze své lásky
vidět tančit jiné - miluješ z celého srdce toho, kdo tebe nemiluje vůbec

Válec

kutálet - pokusíš se o nemožné
vidět - čím víc názorů vyslechneš, tím snáz se rozhodneš

Válka

bát se jí - ztráty v obchodě
bojovat v ní - osobní statečnost není třeba stále dokazovat
být v ní zabit - nic hezkého tě nečeká
chystat se do ní - velké starosti se nad tebou vznášejí

Vandrák

být jím - nezdržuj se tam, kde nejsi vítán
vidět ho - láska ti svazuje nohy

Vánoce

chystat - neraduj se předčasně
slavit - strávíš příjemný večer v milé společnosti
neslavit - pro každou maličkost se hned urazíš

Vánoční stromek

zdobit - někdo odřekne tvé pozvání
vidět nazdobený a rozsvícený - rodinné štěstí
vidět v plamenech - nejez tučná jídla, tvůj žlučník už moc nesnese
dávat pod něj dárky - každého umíš potěšit
rozbalovat pod ním dárky - všichni tě mají rádi

Vana

prázdná - uvažuj o pobytu v lázních
plná vody - nezáleží ti na mínění ostatních lidí
koupat se v ní - čeká tě štěstí

Varhany

sám na ně hrát - dobré zprávy o tvé nové funkci
slyšet na ně hrát - svatba v rodině
vidět je v kostele - v neštěstí najdeš u někoho útěchu

Vázanka

nosit - všechno se vším souvisí
vázat na ní uzel - nesrovnalosti v tvém podnikání se vyřeší k tvé
spokojenosti

Vázat

něco - hádka s členem rodiny
se na někoho - neodmítej pozvání na rande

Váza

darovat ji - nedůvěřuj obdarované osobě
dostat ji - budeš stále bohatší
prázdná - i na tebe někde čeká štěstí
s květinami - nebuď smutný, štěstí je blízko
rozbít ji - ovládej svou nesnášenlivost

Včely

dostat od nich žihadlo - připrav se na překážky
chytat je - výhra v loterii
vidět je na květech - máš nadějné vyhlídky
vidět letící roj včel - ztráta na majetku
zabíjet je - něco nebo někdo ti bude velmi chybět
vidět je ve včelíně - pohádkový zisk

Vdovec,vdova

být jimi - stále máš naději
mluvit s nimi - nepropadej zoufalství
vidět je - bude lépe

Večeře

jít na ní do restaurace - není dobrý čas na závažná rozhodnutí
jíst ji sám - neklid duše tě pomalu vysiluje
jíst ji s někým - domácí štěstí
podělit se o ní s někým - zaviníš utrpení jiných

Vejce

jíst vařená - někdo ti přinese květiny
jíst míchaná - není snadné tě potěšit
kupovat - všichni ti budou závidět
prodávat - jistý zisk
sbírat - nebezpečně tě přitahuje mládí
bílá - pouštěj se pouze do nevinných radovánek
hnědá - nerad experimentuješ
vidět páchnoucí pukavec - dokážeš hodiny mluvit o ničem
upustit na zem - s osobami opačného pohlaví jednej s úctou a citem
vidět rozbitá - nic hezkého se o tobě neříká
snášet sám - od nikoho nečekej pomoc
velikonoční darovat - máš věrného přítele
velikonoční dostat - někdo ti vyzná lásku
velikonoční barvit nebo malovat - výhra v loterii

Vějíř

mít složený - tvá současná láska tě bude věrně provázet celý život
ovívat se otevřeným - nikdo si o tobě nemůže myslet nic špatného
zlomit ho - někdo ti chce odloudit miláčka

Vědro

děravé - řemeslo má zlaté dno
plné vody - v podnikání se ti bude dařit
prázdné - výhra v loterii
nést ho - nadřízení ocení tvou píli po zásluze

Velbloud

jet na něm - máš před sebou trnitou cestu
vidět ho - tvé srdce je velmi zatvrzelé

Veletrh

navštívit - pečivě zvaž své možnosti
vidět - chystá se na tebe konkurence

Velitel

posádky lodi - štěstí už na tebe sahá
vojenských kasáren - učaruje ti uniforma

Vemeno

vidět kravské - příznivé okolnosti ti usnadní cestu za ziskem
vidět kozí - někdo ti nepřeje tvé příjmy

Věnec

myrtový - někdo tě chce rozeštvat s přítelem
květinový - ještě dlouho nenajdeš lásku podle svých přestav
slaměný - s partnerem se na přechodnou dobu rozejdeš
vavřínový - vybojuješ slavné vítězství
zlatý - životní štěstí najdeš na dalekém ostrově
z listů - vždy zvolíš správné řešení
z jehličnatých větviček - úmrtí v rodině
pestrý z různých materiálů - náhlé úmrtí ve vzdáleném příbuzenstvu

Velryba

hladit ji - posiluj své sebevědomí
vidět ji - nečekaná událost ti přinese štěstí

Vepř

krmit ho - dobře se staráš o svou budoucnost
mít svého - budeš mít štěstí v neštěstí
vidět divokého - zlí lidé tě budou Často ohrožovat
zastřelit divokého - konečně se zbavíš strachu
zapíchnout vykrmeného - vždy bUdeš ve výhodě

Vepřové maso

jíst - musíš se hodně změnit abys byl spokojený
nasolovat - začni plánovat svůj život
udit - je třeba začít šetřit
vařit nebo péct - nemáš pevnou vůli

Věřitel

být jím - přílišná důvěra bývá často zneužita
jednat s ním - všechny budeš šokovat svým nečekaným

vítězstvím

skrývat se před ním - stůj za svou pravdou

Vesnice

bydlet na ní - vzkaz předaný novým přítelem ti změní život
vidět ji v plamenech - bez velké námahy zbohatneš
vidět pěknou - rozumně si rozvrhni síly abys vydržel do konce
vidět zpustošenou - jen druhé zaměstnání tě udrží nad vodou

Veselit se

sám - zavíráš oči před tvrdou realitou
s cizími lidmi- každá radost něco stoj:
s přáteli - jsi dobrý a vyhledávaný sPolečník
s někým z rodiny - věčně budeš bojovat s nedostatkem času

Veslovat

sám - všechno ti jde od ruky
s někým na jedné lodi - snaž se zapomenout na minulost

Vesta

pletená - pohodlí miluješ nade vše
kožešinová - nech si otevřená zadní vrátka
těsná - nejsi spokojený se svým životem
volná - na provedení plánovaných změn nemáš sílu
děravá - pro každého není splnění daných slibů stejně samozřejmé jako pro tebe

Vetešník

být sám - neodhodláš se cokoliv vyhodit
vidět ho - někdo tě chce překroucením pravdy poškodit

Větev

slabá - s ničím si neumíš poradit
silná - svým umem se proslavíš
s listy - ke všem svým činům máš shora požehnání
suchá - někdo z tvé rodiny zaviní nehodu, která nebude bez následků

Větrný mlýn

provozovat - tvá práce tě plně uspokojuje
vidět v klidu - snaž se přemoci svou lenost
vidět v chodu - svou pílí si velmi polepšíš

Veverka

být jí kousnut - hádka v rodině
chytat ji - pozor ať nepadneš do léčky
vidět ji louskat ořech - budeš se radovat
vidět ji lézt po stromě - nepovyšuj se nad ostatní
vidět ji přeskakovat z jednoho stromu na druhý - máš bujnou fantazii
vidět ji běžet po zemi - nedorozumění si včas vyříkejte

Vězení

být v něm vězněn - máš podporu své rodiny
vidět plné vězňů - falešnému příteli sdělíš důvěrnou informaci
vidět opuštěné - nechtěj všechno co vidíš u jiných

Věž

vysoká - tvá stálost je předpokladem spokojenosti
s hodinami - každý bude chtít poradit
stoupat na ní - využij nenadálou výhodu ve svůj prospěch
vycházet z ní - jsi uznávaný odborník ve své profesi
vidět ji zřítit se - někdo tě připraví o svobodu

Vidle

honit s nimi někoho - sám nejsi nic
pracovat s nimi - bohatství není zárukou štěstí
vidět je - jsi protivný sám sobě

Vidlička

jíst s ní - připrav se na překvapení
upustit ji na zem - každý má svou pravdu
vidět jich mnoho - v lásce nehledej logiku

Vikýř

otevírat - nevíš nic o svém miláčkovi
zavírat - co je doma to se počítá
dívat se jím do kraje - náhodný milostný vztah nezůstane
bez následků

Víly

nechat se jimi obejmout - marně si děláš naděje
vidět tančit - čeká tě dobrá budoucnost
tančit s nimi - víc si všímej své rodiny

Vinárna

vcházet do ní - nedáš si od nikoho poroučet
vycházet z ní - učiníš důležité rozhodnutí
pobývat v ní - plýtváš silami na špatném místě

Vinná sklenička

hladká - marně se snažíš uspět
broušená - rozmnožíš své statky
plná vína - pravda vyjde vždy najevo
prázdná - nezavírej oči před skutečností
rozbitá - přijde velké neštěstí

Vinné hrozny

jíst - tvá nevěra vyjde najevo
lisovat - nadřízený se bez tvé práce neobejde a dobře to ví
trhat - marně se vymlouváš
vidět shnilé - tvé manželství je ve vážné krizi

Vinný keř

okopávat - neskryješ rozpaky
stříhat - změna ti přinese novou radost ze života
vidět s plody - budeš mít mnoho dětí
vidět bez hroznů - budeš plakat
zalévat - sám chceš najít řešení

Vinný sud

kutálet - pozveš velkou společnost
označovat - máš rád ve všem jas no
ochutnávat z něj víno - nedůvěry se už nezbavíš

Vinný ocet

pít - někdo se na tebe neprávem zlobí
rozlít - hádka s přítelem

Vinný sklep

posedět v něm s někým - máš nereálné plány
vidět plný sudů - chceš být ve všem první

Víno

bílé - konečně budeš spokojený
červené - dobrou náladu ti hned tak něco nepokazí
jablečné - málo ti stačí k radosti
rybízové - nemáš důvod tvářit se kysele
pít - život si umíš vychutnávat
rozlít - sám od sebe odeženeš štěstí

Vinobraní

být na něj pozván - přísně zakroč proti bezpráví
omítnout na něj pozvání - neměl bys být tolik zahleděný
do sebe
slavit - budeš mít dobrou náladu

Vinohrad

vidět v plamenech - zkazíš na co sáhneš
zakládat - štěstí máš ve svých rukou

Vlajka

splihle visící - každý si tě snadno omotá kolem prstu
vlající ve větru - budeš se radovat
potrhaná - tvůj podlý čin vyjde najevo

Vlasy

bílé - tvá duše najde klid
červené - budeš čelit obvinění ze lži
černé - tvá láska tě nikdy neopustí
plavé - šťastná láska
šedivé - dlouho se budeš vyrovnávat se ztrátou blízké osoby
dlouhé - své přátele oceníš teprve až ti bude nejhůř
krátké - často jednáš bezmyšlenkovitě a později toho lituješ
kudrnaté - zlomyslnost ti kouká z očí
rovné - tvou pravdu nechce nikdo slyšet
vlnité - zahráváš si s osudem
barvit své - pro tvou prolhanost si tě nikdo neváží
barvit někomu - rád manipuluješ s jinými pro své zvrácené potěšení
česat své - výrazné zvýšení platu
česat někomu - netoužíš po kariéře
zaplétat své - hádka v rodině
zaplétat někomu - dráždí tě něčí klid
mýt své - budeš muset hlasitě uznat převahu soupeře
mýt někomu - začni na sobě konečně pracovat
vidět své růst - musíš jíst více zeleniny
stříhat své sám - jsi ve velkém nebezpečí
nechat stříhat své - smrt člena rodiny
stříhat někomu - pozor na dopravní nehodu
držet v hrsti vyčesané - ve svých rozhodnutích se nedej ovlivnit jinými a budeš se mít dobře

Vlast

být z ní vykázán - ženeš se do záhuby
opustit dobrovolně - máš před sebou dlouhé tápání
tesknit po ní v cizině - každé dobrodružství má svůj rub i líc

Vlašské ořechy

jíst - snaž se nepodlehnout velkému nátlaku
louskat - někdo tě chce za každou cenu pokořit
klátit se stromu - netrpělivostí si škodíš
sbírat pod stromem - svou přehnanou pečlivostí jdeš všem na nervy

Vlaštovky

slyšet je cvrlikat - dobrá zpráva tě potěší
vidět v hnízdě - bude důvod k velké radosti
vidět jejich hnízdo prázdné - opustíš svůj domov
vidět je vlétnout do svého domu - přijdou překvapující informace
vidět je poletovat kolem sebe - tvé přání se záhy vyplní

Vlk

slyšet ho výt - všichni po tobě stále něco chtějí a nedají ti chvíli klidu
vidět jediného s vyceněnými tesáky - někdo tě bude velmi silně nenávidět
vidět jich mnoho najednou - nespoléhej na přislfbenou ochranu
zabít ho - nepřítel si přeje tvou smrt
být jím honěn - porazíš svého soka v čestném boji

Vlna

česat ji - v zaměstnání si s nikým nerozumíš
kupovat ji - nemáš důvod k lítosti
plést z ní - nezapomínej na své dobré vychování
stáčet ji do klubka - svému osudu neujdeš

Vnoučata

hledat je - lásku splácej láskou
mluvit s nimi - celý život se budeš bouřit proti příkazům
vidět je - po vyčerpávající námaze se konečně dočkáš štěstí

Voda

čistá - vydal ses cestou nejmenšího odporu
kalná - všude budeš narážet na překážky
svěcená - pevné zdraví :
studená - čeká tě štěstí
teplá - toužíš po lásce, ale dočkáš se jen soucitu
studenou pít - budeš stále zdravý
teplou pít - nemoc v rodině
horkou se opařit - svou nepozorností způsobíš velkou škodu
horkou opařit někoho - vezmeš na sebe něčí vinu
kráčet po ní - žádná překážka tě neodradí od tvého úmyslu
brodit se v ní - z nebezpečí si pomůžeš sám
koupat se v ní - upřímně míněná výtka tě konečně vzpamatuje
potopit se v ní - celý život budeš plnit něčí rozkazy
vidět ji bublat varem - kroť svůj temperament nebo on ovládne tebe
slyšet zvuk vroucí vody - všichni tě odsoudí za tvé intriky

Vodopád

skočit do něj - necháš se snadno vyprovokovat
vidět - ze zklamání si vezmeš ponaučení propříště

Vodotrysk

bez vody - v každém vztahu to někdy zaskřípe
tryskající do výše - máš před sebou příjemné roky

Voják

být jím - snadno se seznamuješ s cizími lidmi
mluvit s ním - každému moc věříš a tak je snadné tě oklamat
vidět ho na stráži - natáhni ruku po kolem jdoucím štěstí a pevně si je drž

Vojsko

vidět v bitvě - udělej někoho šťastným a on ti to stonásobně vrátí
vidět odpočívat - nečekej na omluvu a podej ruku ke smíru

Volat

něčí jméno - marně skrýváš své zoufalství
slyšet volat své jméno - tvůj život končí

Volit

sám někoho - poradí ti tvé svědomí
vidět jiné volící - ustup pravdivým argumentům

Voli

hubení - všeobecné zdražení
tlustí - už se dočkáš svého štěstí
poskakující - někdo tě bude věrně milovat až do smrti
zapřažení - budeš mít vysoce postavené přátele
být jimi napaden - kdo pracuje pro tebe, pracuje i pro někoho jiného
jíst jejich maso - získáš mocného obchodního partnera
vidět je hnát - tvou velkou námahu nikdo neocení
vidět je na porážce - změň svůj život od základů a bude se ti dobře dařit

Voňavka

cítit její vůni - někdo tě hodně zklame
darovat ji - nemáš zapotřebí vnucovat se
dostat ji - faleš číhá kolem tebe
toužit po ní - každého soudíš jen podle vzhledu
rozlít ji - neumíš si ničeho vážit

Vosa

dostat od ní žihadlo - připrav se na zklamání tam, kde bys je vůbec nečekal
odhánět ji od sebe - návrh partnera na rozchod pro tebe bude šokem
vidět jich mnoho - nemilá zpráva

Vosí hnízdo

šlápnout na něj - nic se ti nevydaří
vidět ho - ztráta na majetku

Vosk

bílý - starosti se ti vyhnou
žlutý - nedávej příčinu k závisti nebo ti otráví život
mnout v prstech - skoncuj s ústupky a zachráníš svůj majetek
roztavený - těžká ztráta
vidět hořet - smutek tě pohltí na dlouhou dobu
vidět z něj různé předměty a postavy - co se zdá to je sen
vidět z něj svíce - neodmítej pozvání do společnosti

Vousy

černé - vášeň bez hranic tě vystaví nebezpečí
šedé - tvá moudrost zůstane nedoceněna
zrzavé - dej pozor, číhá kolem tebe faleš
dlouhé - velmi dbáš na svou čest
husté - uslyšíš hlas vlastní krve
rychle rostoucí - investuj do nemovitostí
vypadávající - nebrzdi svou vášeň a ve stáří budeš mít nač vzpomínat
oholit je - nesnaž se zaobalovat pravdu do hezkých slovíček
ostříhat je - přestaň být zlomyslný než na to doplatíš
vytrhávat je - nejsi spolehlivý v plnění svých závazků
vidět je na dětské tváři - všechno si v klidu promysli než se definitivně rozhodneš
vidět je na dívčí tváři - ztráta tě poznamená jen nepatrně

Vrabci

chytat je - náhodné setkání po létech
střílet na ně - činíš dobře nejen sobě
slyšet je cvrlikat - donesou se ti zlé pomluvy
vidět je poletovat - nevěř všemu, co ti naslibují
vidět jich velké hejno - čeká tě těžká životní zkouška

Vrah

být jím - příliš podléháš svým emocím
vidět ho při činu - nenech se zlákat k riskantnímu dobrodružství

Vraník

jet na něm - máš důvod být pyšný na to, co jsi dokázal
spadnout s něj - přestaň se konečně vymlouvat a začni něco
dělat
vidět ho - někdo blízký ti chce uškodit

Vrány

chytat - nikde nemáš stání
slyšet krákat - přijde nepříjemný dopis
vidět na stromech - po dlouhé době uvidíš všechny příbuzné
vidět letící - úmrtí v rodině

Vrásky

mít na svém obličeji - starosti ti nedají spát
vidět na někom - važ si svého klidu

Vrata

otevřená - chceš stále víc a nakonec nebudeš mít nic
otvírat je - máš před sebou slibnou kariéru
zavírat je - málo dbáš na svůj zevnějšek
zavřená - spokoj se s málem a budeš klidně žít

Vrba

nad vodou - obětuj štěstí a zkus překročit svůj stín
ořezávat ji - jsi oblíbený společník dětí
sedět na ní - o všem rád dlouze přemýšlíš

Vředy

na obličeji - někdo tě důmyslně podvádí
na noze - někdo brzdí tvůj postup v zaměstnání
na ruce - před odchodem z domova se vždy pečlivě uprav
na zádech - konkurence nemá šanci
vidět zahojené - naslouchej svému tušení
žaludeční - neuléhej s plným žaludkem

Vřes

kvetoucí - zmizí příčlna tvé zamlklosti
sušit v kytici - na každého někde čeká štěstí

Vši

mít sám - jednou budeš dole, jednou nahoře
vidět na někom - svůj úděl přijmi s klidem
vidět obrovské - čeká tě mimořádný úspěch

Vůdce

být jím - za každou cenu se snažíš prosadit každý svůj názor
vidět nějakého - odkládáš rozhodnutí a proto ne nemůžeš hnout z místa
podřizovat se mu proti své vůli - přiznej konečně svou naprostou neschopnost

Vůz

naložený senem - štěstí je pro tebe samozřejmou součástí života
prázdný - chystej se na cestu
plný krabic - tvé obchody se konečně rozhýbou
tažený mnoha koňmi - tvé přání má naději
vézt se na něm - budeš žít v přepychu
vidět převržený - brzy se stane neštěstí
vidět jich mnoho - tvé přání se vyplní

Vydra

chytat ji - ještě se nevzdávej, blíží se pomoc
vidět ji - budeš žít v hanbě

Výdělek

hledat - využij své obchodní nadání
najít - nikam se nežeň, není vhodný čas na změny
poskytnout - doma se cítíš nejlépe

Výheň

cítit její žár - peníze ti zatemní mozek
vidět - blahobyt tě nebude dlouho těšit

Výhled

do široka - budeš spokojeně žít
skulinou - sbírej sílu, čekají tě velké překážky

Výhoda

poskytnout ji - braň se proti zřejmému využívání
odmítnout ji - za hrdost se draze platí
získat ji - dotáhneš to daleko

Výkladní skříň

pěkně upravená - jsi velký optimista
prázdná - nesneseš kritiku svého chování a vzhledu
polepená neprůhledným papírem - partner má před tebou tajemství

Výkřik

radostný - setkání s milým člověkem
ustrašený - nepříjemné překvapení
slyšet svůj - něčeho se podvědomě bojíš
slyšet něčí - musíš mít přehled o všem dění v rodině

Vynález

učinit - přijdeš o peníze
obdivovat - nejsi k přátelům upřímný
pochválit - čeká se na tvé rozhodnutí
zatratit - nikomu nepřeješ štěstí

Vyprávět

sám - máš postranní úmysly
poslouchat někoho - umíš získat lidi pro svou myšlenku

Výprask

dávat někomu - moudrý člověk se chybami učí
dostat sám - tvé podnikání je vážně ohroženo

Výprodej

navštívit - budeš platit soudní výlohy
zorganizovat - chtěl bys rozhodovat za jiné

Výr

slyšet jeho houkání - náhlá nemoc
vidět ho - přátelé mají na tebe špatný vliv

Vyrážka

mít ji sám - lépe chraň své zdraví
vidět ji na někom - starosti tě připravují o čas na odpočinek

Vyřezávat

do dřeva - šikovné ruce ti pomohou k úspěchu
do vosku - neumíš prodat svou práci
do kosti - všechno si dvakrát ověř

Výsměch

být jeho terčem - ohromíš své přátele
sám se vysmívat - všichni podceňují tvé schopnosti

Výslech

absolvovat - odhalíš zloděje
vidět něčí - něco ti už dlouho vrtá hlavou

Vysvědčení

dostat - připrav se na pravdu
ukazovat - nic před nikým netajíš
pěkné - jsi zdravě ctižádostivý
špatné - jen ty znáš své chyby
rozdávat - využij svých znalostí a budeš mile překvapen

Vystěhovat se

z bytu - nečekané dědictví
z domu - budeš potřebovat odbornou pomoc
z města - útěkem nic nevyřešíš
z vlasti - zásadní obrat k lepšímu
ze své vůle - plánuješ dlouhou cestu
z donucení - všechno špatné je pro něco dobré

Výšivka

mít ji na svém oblečení - využij náhodně získanou výhodu
sám vyšívat - chraň svou rodinu před zbytečnými starostmi
vidět krásně zdobenou barevnými kamínky - bohatý oděv není
zárukou bohatého ducha

Výtah

být v něm uvězněn - nemáš odvahu k zásadní změně
vézt se nahoru - neznámý člověk tě postrčí blíž k cíli
vézt se dolů - končí čas radovánek a veselí

Vývrtka

hledat ji - lépe hospodař se svým časem
použít ji - šokující překvapení
zlomit ji - je konec nadějím

Vyzvání

obdržet písemné - nastal čas řešit problémy
vyslovit - objeví se noví nepřátelé
vyslechnout - snaž se s každým vyjít po dobrém

Vzducholoď

letět v ní - tvé plány jsou smělé, ale nereálné
vidět ukotvenou na zemi - všechna tvá přání se splní
vidět padat k zemi - zhroutí se ti svět

Vzlykot

slyšet něčí - velká radost
tišit něčí - budeš plakat
sám vzlykat - nezapírej své přesvědčení

Vzpoura

odhalit ji - budeš si užívat vysokého postavení
podnítit ji - neumíš krotit svůj vztek
vidět ji - někdy se zlobíš bez příčiny na celý svět
snažit se jí zabránit - proti větru se špatně pluje
zúčastnit se jí - ztráta věrného přítele

Vzrušení

pocítit - tvůj úsměv je chytrý zastírací manévr
navodit - na tvé cestě je jedna překážka za druhou
vidět na někom - zavři oči a počítej do deseti

Navigace