Velký snář online

Velký snář online
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p r ř s š t u ú v x z ž

e

Ebenové dřevo

vidět předmět z něj vyřezaný - máš před sebou veliké neštěstí

Egypt

žít tam - nechápeš cenu moudrosti

Egypťan

být jím - plánuješ pomstu na nepravém místě
mluvit s ním - někdo má důvod mstít se ti

Ekvipáž

sám v ní jet - čeká tě život bez starostí
s někým v ní jet - o své starosti se s někým podělíš
vidět ji jet - štěstí si vybere někoho v tvém okolí

Elegán

být jím - činíš nerozvážná rozhodnutí
vidět jej - čekají tě potíže

Elektrické světlo

být jím oslněn - nebudeš se nudit
vidět rozsvícené - už se netrap tajemstvím, bude ti odhaleno

Elixír života

pít jej - před tebou se objeví nové možnosti
připravovat jej - příště dej víc na svou intuici

Encyklopedie

číst v ní - užívej si pohodlí, dlouho už nepotrvá
prohlížet si obrázky - nebuď zbrklý ve svých rozhodnutích

Epidemie

slyšet o ní - dej na sebe pozor
být jí sám zasažen - hrozí vážné nervové onemocnění člena
rodiny

Etiketa

číst ji - jsi zapomnětlivý víc než myslíš
vidět ji - tvé nepozornosti využijí tví protivníci
vylepovat ji - trpíš nevšímavostí okolí

Evropa

cestovat jejím územím - snaž se zlepšit svou finanční situaci

Exekuce

vidět provádět - obávej se ošklivých pomluv
sám ji domlouvat na někoho - jsi lstivý i k nejbližším
sám jí být postižen - máš falešné přátele

Expedice

chystat ji - rád mluvíš do záležitostí jiných
zúčastnit se jí - konečně vyřešíš svůj velký problém
vidět ji - jsi rád středem pozornosti
mluvit o ní - rád přeháníš

Experiment

sám provádět - stále hledáš smysl života
vidět provádět jiné - zabýváš se malichernostmi

Expres

vlak - čeká tě velká změna
zásilka - jsi v nebezpečí

Extáze

prožívat ji - budeš smutný ze zklamání

Extrakt

kupovat - námaha bude větší než zisk
prodávat - odhoď zábrany a mysli už konečně na sebe
vyrábět - sám si zbytečně přiděláváš starosti

Excelence

mluvit s ní - využiješ protekce

Eskadrona

jet v ní - mnoho povyku pro nic
vidět ji - toužíš po změně

Eunuch

být jím - vlastní vinou se ocitneš v nebezpečí
vidět jej - blízkou osobu neúmyslně vystavíš nebezpečí

Epilepsie

pomoci někomu v záchvatu - výhra v loterii
sám mít záchvat - nečekané peníze

Eva

vidět ji s jablkem v ruce - v blízké budoucnosti se vyvaruj závažných rozhodnutí
vidět toto jméno napsané - myslíš na nevěru
vidět ženu toho jména - budeš nevěrný své lásce
vyslovit toto jméno - někdo ti vyzná lásku

Evangelík

být jím - překonej problémy a dojdeš k cíli
mluvit s ním - snadný život

Evangelium

sám v něm číst - přítel ti dobře poradí
slyšet z něj předčítat - svěřené tajemství nepouštěj do světa

Embryo

vidět živé v lůně matky - směle plánuj změnu zaměstnání
vidět v lihu - nudnou práci musíš dodělat do konce

Erb

vidět cizí - dočkáš se uznání nadřízených
vidět svůj vlastní - smůla se ti bude lepit na paty
vidět svůj erb na svém domě - získáš místo v kanceláři

Esence

připravovat - chybí ti pokora
sám k nim čichat - nejbližší člověk ti není věrný
vidět k nim čichat někoho jiného - sám nejsi věrný

Eso

držet v ruce - štěstí ve hře
vidět v ruce jiného - dej pozor na úklady nepřátel

Navigace