Velký snář online

Velký snář online
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p r ř s š t u ú v x z ž

t

Tabák

kouřit v dýmce - nezapomeň na rozvahu a zabráníš nepříjemnému překvapení
nabídnout někomu - lovíš na cizím území
pěchovat do dýmky - budeš se muset definitivně rozhodnout
vyklepávat z dýmky - zapomeň na pochybnosti a rychle jednej
rozsypat - těžce se budeš vyrovnávat se ztrátou milované osoby
šňupat - jednej jako dospělý, pubertu máš dávno za sebou
žvýkat - máš spoustu zlozvyků

Tabatěrka

lesklá - zbytečně si komplikuješ život
matná - peníze budou a ty ne
plná cigaret - za každý požitek se platí
prázdná - peníze nejsou zárukou štěstí
ztratit ji - dáš si velké předsevzetí

Tabule

prostřená - přijmeš pozvání
se zbytky po hostině - kdo pozdě chodí, sám sobě škodí
školní popsaná - důležité sdělení
školní čistá - máš zmatek v duši

Takt

udávat - umíš jednat s lidmi
vypadnout z něj - těžko si zvykáš na neznámý kolektiv
být taktní - nahraje ti náhoda
být netaktní - vzdej své naděje

Tábor

vojenský - bude hůř
letní dětský - někdo tě bude rozmazlovat

Tah

v loterii - tvé naděje definitivně končí
ptáků - můžeš se těšit na splnění svého přání
pijácký - nedodržíš daný slib

Talisman

dát - někdo ti přeje štěstí
dostat - nevěř starým pověrám
mít - sám se musíš přičinit o své štěstí
ztratit - ve víně pravdu nehledej

Talíř

nést - nechceš se nikde vázat
rozbít - starostem se nevyhneš
utírat - neodmítej žádost o pomoc a dobře se ti povede
vidět plný - někdo tě pozve na oběd
vidět prázdný - odmítneš milé pozvání

Tanec

tančit sám - umíš se radovat z maličkostí
tančit s hezkým partnerem - hlídej svou žárlivost
učit se tančit pod dohledem tanečního mistra - užiješ si zasloužené pochvaly
upadnout při tanci - moc si o sobě myslíš
vidět tančit jiné - jsi přepracovaný a potřebuješ přivést na jiné myšlenky
ztratit při tanci botu - rozepře s miláčkem

Tapeta

kupovat ji - toužíš po změně
lepit ji - konečně ses odhodlal k činu
obdivovat ji - konečně zjistíš, co před tebou skrývají
vybírat ji - trvej na úplném doznání
ztrhávat ji - nejsi sám se sebou spokojený

Těhotenství

nechtěné - nic není v životě zadarmo
plánovat - marně čekáš na přírůstek do rodiny
radovat se z něj - někdo ti nečekaně podrazí nohy
zjistit - zradu příteli nedokážeš odpustit
vidět těhotnou ženu - proslavíš se svými činy

Tele

vidět na pastvě - budeš snášet posměch
vidět porážet - dal sis špatné předsevzetí
jíst telecí maso - nemocným uzdravení

Telefon

marně se dovolávat - potřebuješ někomu svěřit co tě tíží
mluvit do něj - nenech si pomluvami zatemnit mozek
slyšet zvonit - nečekaná zpráva z ciziny
vidět - marně čekáš na dopis
zapomenout známé tel.číslo - ukončíš tíživý poměr
stát v telefonní budce - někdo na tebe čeká

Telegram

dostat - přehnaná horlivost je na škodu věci
očekávat - trápí tě nejistota
poslat - část výhry věnuj na dobročinné účely

Tělo

objímat něčí - nikdo tě nechápe
umývat své - účinná lítost má vekou moc
umývat něčí - pozdě budeš litovat své hlouposti
vidět své - užiješ si štěstí
zraněné - někdo tě ohrozí zlou kletbou
zahřívat něčí - toužíš po lásce

Teploměr

odečítat z něj teplotu - máš obavy o své zdraví
rozbít - je ti nepříjemná něčí pozornost
sklepávat - přetrhneš pevné pouto
vidět - nauč se spoléhat jen sám na sebe

Terasa

pozorovat z ní moře - jsi věčný snílek
stavět ji - nečekaná návštěva
sedět na ní - ještě nejsi vybouřený a proto se ještě neusazuj

Tesař

být jím - cíl máš na dosah
vidět ho při práci - sám nedokážeš nic

Tesák

lovecký - chystej se na lov
zvířecí - nepodléhej svým pudům

Testament

číst něčí - nedokážeš se soustředit
dělat svůj - přijde odměna za dobrý skutek
najít něčí - konej dobro a ono se ti vrátí
zatajit něčí - marně skrýváš svou zlost

Těsto

válet - seber odvahu a řekni konečně pravdu
zadělávat - máš dar odvracet rozepře

Teta

mluvit s ní - hádka v rodině
vidět ji - čekej dědictví

Tchyně

hádat se s ní - budeš dobře vycházet s matkou svého partnera
vidět ji - nemáš respekt před autoritou

Tchán

hádat se s ním - budeš dobře vycházet s otcem svého partnera
vidět ho - máš úctu ke stáří

Tisk

číst denní -- máš o všem přehled
sám něco tisknout - neprozrazuj svá tajemství
vidět tiskaře při práci - zlomyslnost přejdi mlčením a dál se věnuj své práci

Tlačenice

stát v ní - začni konečně myslet na sebe
vidět ji - svým neochvějným klidem ukážeš převahu každému nepříteli

Tlapa zvířecí

cítit ji na sobě - ze svých závazků se nevykroutíš
uhýbat před ní - někdo ti chce ublížit
vidět ji - nenech se do ničeho nutit

Tlouct

do něčeho - marně se domáháš pozornosti
něčím - nenech zlost cloumat svým majestátem
slyšet odněkud tlučení - stálé hádky se sousedy

Tloušťka

být sám tlustý - všechny rány se ti rychle zhojí
náhle hodně ztloustnout - nechceš uznat zřejmou pravdu někoho jiného
vidět někoho tlustého - zamysli se nad způsobem svého života

Toaleta

být na ní - život není sen
vidět ji - lépe si vybírej přátele

Tobolka

plná - vlastní neopatrností se připravíš o mnoho peněz
prázdná - zapomeň na předsudky a vše se v dobré obrátí
vidět ji - budeš mít nové tajemství
ztratit ji - minulost nelze vrátit

Točité schody

sestupovat dolů - tvůj pád bude pozvolný a nenápadný
vystupovat po nich - k cíli musíš oklikou
upadnout na nich - něčí zájem ti nedá spát

Toulec

se šípy - tvá svoboda je ohrožena
prázdný - své svobody se nikdy nevzdáš

Továrna

mít svou - připrav se na starosti
vidět ji - uzavřeš výhodnou smlouvu

Trafika

mít svou - spokojíš se s málem
v plamenech - zanech marných pokusů
vidět ji - žij podle svých možností
zavřená - kouření ti škodí

Trakař

táhnout - tvé příjmy stále porostou
rozbitý - trnitou cestou dojdeš do cíle
vidět - začni se věnovat svému zdraví

Trápit

sám sebe - všechno moc prožíváš
lidi - v ničem nebudeš mít štěstí
zvířata - zažiješ velkou bolest

Tráva

ležet v ní - štěstí už si tě našlo
svěží - někdo tě chce podvést
suchá - přeháníš to se sledováním vlastního zdraví
sekat ji - rozmnožíš svůj majetek

Třást

se - nejsi dost opatrný
něčím - mlčky pozoruj okolí a mnohé ti bude odhaleno

Trepky

dostat - nesnižuj se k vracení urážek, mlčky je vyslechni a odejdi
mít své - někdo tě chce využít pro své podlé plány
vyšívat pro někoho - budeš se svou prací spokojený

Trest

dát někomu - nemáš právo každého soudit
dostat zasloužený - velká bude tvoje odměna
dostat neprávem - nejsi zcela bez viny
odpykat si - uč se pokoře a všechno se změní

Trh

navštívit - nepoznáš nudu
plný lidí - získáš nové přátele
potkat tam známé - někdo o tobě šíří pomluvy
prodávat na něm - povýšení v zaměstnání

Trojúhelník

mít svůj - všechno si maluješ příliš růžově
vidět - nejsi spokojený v partnerském vztahu
zlomit - neumíš se kontrolovat

Trpaslík

mít na zahradě sádrového - rád si z každého tropíš žerty
vidět živého - narazíš na tuhý odpor

Truhla

malovaná - tvé obchody půjdou dobře
plná - najdeš nového koníčka
prázdná - pozor na jedovaté houby
zamčená - umíš mlčet

Truhlář

být jím - nevíš si rady se životem
vidět ho při práci - shromažďování peněz se stane tvou vášní

Trůn

sedět na něm - za každých okolností jednej čestně
vidět ho - míříš vysoko

Trosky

odklízet - tvá láska tě opustí
vidět - rozluč se se ziskem

Třešeň

kvetoucí - někdo požehná tvému štěstí
s plody - domácí štěstí
trhat třešně - máš před sebou pěkné dny
jíst třešně - využij si černou hodinku
vidět nezralé - marně doufáš
vidět tmavé a hodně zralé - někdo podpoří tvé naděje

Trýzeň

zažít - spadne ti kámen ze srdce
sám někomu způsobit - nerozumným chováním si škodíš

Tulák

být sám - nepouštěj se daleko od domova
vidět ho - opustíš svůj domov

Tulipán

černý - smutná zpráva
červený - radovánky až do rána
bílý - nevzdávej se své nevinnosti
růžový - půjdeš na svatbu
žlutý - jsi žárlivý
darovat - nestyď se přiznat svou chybu
dostat - libuješ si ve výtkách
sázet - máš moudré rádce
zalévat - jsi zapomětlivý
trhat - blíží se nebezpečí
ve váze - toužíš jen po klidu
zvadlý - snažíš se o nemožné

Tunel

hloubit - jdeš bezohledně za svýmcílem
bloudit v něm - doplatíš na svou neslušnost
vidět světlo na jeho konci - objeví se nové naděje

Turek

mluvit s ním - snažíš se proniknout do něčí mysli
vidět ho - zapleteš se do nebezpečného dobrodružství

Turista

být jím - těžké starosti dolehn
potkat ho - nevšímej si posměškU na tvou hlavu a jdi stále dál
požádat ho o pomoc - budeš mít štěstí

Tužka

psát s ní - každého se pokusíš přechytračit
ořezávat ji - pílí si zajistíš postup v zaměstnání
zlomit ji - nevzdávej se bez rozmyslu

Tváře

tlusté - máš na víc než sis myslíš
vpadlé - budou tě pronásledovat
červené - nenech se zdržovat na své cestě
bledé - ze starostí nevyjdeš
tvarohové - skromností si pomůžeš ke štěstí
poškrábané - zármutek

Tygr

být jím napaden - v každém vidíš nepřítele
lovit ho - nepřepínej své síly
vidět ho v přírodě - toužíš po volnosti
vidět ho v kleci - někdo tě omezuje
zabít ho - dokážeš nemožné

Tykev

jíst - neomezuj své chutě
sázet - chceš trhat zakázaně ovoce
dlabat _ všechno důkladně rozebereš a teprve pak přemýšlíš o řešení
vážit - přesnost je tvou předností
krájet - poděl se o své štěstí
vidět obrovskou - každý tě lehce zastraší

Týrání

být sám týrán někým - lidé tě budou oslavovat
týrat se bez zjevného důvodu - všechno zveličuješ
týrat někoho - budeš právem trpět

Navigace