Velký snář online

Velký snář online
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p r ř s š t u ú v x z ž

h

Hábit

mít na sobě řeholnický - hádky s partnerem
vidět jej - někdo z rodiny náhle onemocní

Habr

uschlý - čekej návštěvu zloděje
zelený - hlídej lépe své děti

Hacienda

mít ji - věnuj se víc svým povinnostem

Háček na háčkování

pracovat s ním - svou zvědavostí se dostaneš do nepříjemné situace
vidět jej - převezmeš nepříjemné povinnosti

Had

malý - neshody s přáteli
velký - někdo se chystá tě podvést
být jím uštknut - staneš se obětí pomluvy
vidět útočícího - nemoc v rodině
sám se v něj proměnit - někdo tě poníží přecl přáteli
slyšet jeho syčení - příliš utrácíš
šlápnout na něj - tví přátelé nejsou k tobě upřfmní
vidět právě chyceného - jisté finanční ztráty
vidět jej v trávě - finanční problémy
vidět jej s několika hlavami - někdo blízký zkouší tvou trpělivost
vidět jich mnoho najednou - krátké zhoršení zdraví
zabít jej - včas odhalíš intriky svého přítele

Háďátko

zabít - hádka s partnerem

Hadry

kupovat je - tvé plány někdo překazí
nosit je na sobě - čekají tě chudé roky
prát špinavé - všechno co vidíš se ti doma hodí
prodávat je - naplánuj velký úklid
sbírat je na ulici - usilovnou prací si zajistíš pohodlný život
svlékat je - jsi příliš prchlivý

Hádka

s dítětem - nemáš čisté svědomí
s partnerem - máš důvod k nespokojenosti
s přítelem - tvá pozice v zaměstnání bude vážně ohrožena
s cizí osobou - soudní jednání
slyšet něčí hádku - neúspěch v obchodním jednání
být vtažen do hádky dvou přátel - za své zlé skutky budeš po zásluze trpět

Hádanka

nedokázat ji rozluštit - čeká tě důležité rozhodnutí
přemýšlet o jejím rozluštění - konečně se vysvětlí záhada v tvém okolí
vymýšlet je - budeš stále nespokojenější

Háj

procházet se v něm - nečekaná radost se blíží
zabloudit v něm - zhoršení poměrů
neupravený a zarostlý - blíží se nemoc
zelený a upravený - velká radost

Hajný

být jím - celý život tě bude trápit nejistota
vidět ho - hrozí ti nebezpečí

Hájovna

bydlet v ní - milé přivítání v cizím prostředí

Hák

vidět ve zdi - chystá se k tobě zloděj
snažit se jej uvolnit ze zdi - zabráníš svému okradení

Halapartna

držet ji - nedej se zviklat ve svém přesvědčení
vidět ji - věř jen svým očím a uším

Halenka

barevná - čeká tě veselá společnost a příjemná zábava
bílá - radost
černá - smutek
mít ji na sobě - konečně zúročíš své poctivé jednání
prát ji - dočkáš se uznání pro svou skromnost
svlékat ji - někdy je lepší zpomalit tempo
špinavá a potrhaná - máš nekalé úmysly

Halíř

dostat jich plnou hrst - nejsi doceněn ve svém úsilí
počítat je - jsi stále lakotnější
rozdávat je potřebným - svým přátelům dáš důvod k vděčnosti
sbírat je na ulici - máš přes sebou čas zábavy a rozkoší
vidět jich hromady - někdo ti způsobí velikou radost

Halušky

jíst s brynzou - máš pevné zdraví
jíst se zelím - máš mrzoutskou povahu
vařit - využij každé příležitosti k radovánkám

Haluz

suchá - onemocníš
zelená - čeká tě dlouhý život

Hanba

někoho do ní dostat nedopatřením - jednáš ukvapeně a bez rozmyslu
někoho do ní dostat úmyslně - nikdo tě nemá rád pro tvou zlomyslnost
sám se v ní ocitnout - tvé svědomí není právě čisté

Haraburdí

hromadit - tvé činy jsou neuvážené
prodávat - čeká tě štěstí
třídit - v hlavě máš zmatek
vidět v plamenech - nečekaný zisk

Harém

sám si jej vydržovat - svou sílu promarníš v přehnaných radovánkách
být jeho členkou - přitahují tě ženatí muži
být v něm na prvním místě - přechodné zisky

Harfa

koupit ji - své obchody pečlivě rozvaž
hrát na ni sám - pod tvrdou skořápkou schováváš citlivou duši
poslouchat hru jiného - jsi slepý k přáním jiných
vidět ji - někdo tě podrží v neštěstí
vidět ji bez strun - nemoc
vidět ji rozbitou - nevěra partnera

Harlekýn

být jím - mnoho práce a malý zisk
smát se mu - problémy na pracovišti
vydávat se za něj - všechno si předem důkladně promysli

Harmonika

hrát na ni sám - čekají tě radostné časy
slyšet na ni hrát - tvé štěstí odlétá
vidět ji - příliš věříš svým snům

Harpuna

být jí zraněn - proděláš v nadějném obchodě
lovit s ní ryby - spokojené manželství

Hasič

mluvit s ním - tvé štěstí je nestálé
vidět jej u požáru - víc si věř

Havran

bílý - překvapivá novinka
černý - dobré zprávy
mrtvý - nemoc nebo smrt přítele
slyšet jej křičet - nevyhneš se neštěstí
vidět jej na stromě - nepříjemná událost se tě těžce dotkne
vidět jej létat kolem domu - úmrtí blízké osoby
vidět jej něco odnášet - máš strach ze smrti
zaplašit jej - odhalíš nezákonné jednání

Havelok

mít na sobě - potká tě nemoc
vidět pověšený - málo dáš na rady rodičů

Hazardní hry

hrát se ziskem - ztratíš přítele
hrát a prohrávat - zbavíš se nepříjemností
vidět hrát jiné - buď víc odvážný

Hedvábí

kupovat - příjem velké peněžní částky
nosit na sobě - škodíš si svou samolibostí
vidět - přej si něco menšího
vidět červené - těžká životní zkouška tě nemine
vidět modré - styď se za své skutky
vidět ušpiněné a potrhané - někdo pošpiní tvé jméno

Hejno

holubů - nebuď tak bázlivý
špačků - tvou zbraní je klid a rozvaha
vrabců - nevyužiješ výhodné nabídky
vran - přírůstek do rodiny

Helma

kupovat ji - někdo mocný ti přislíbí podporu
mít jina hlavě - nejsi tak chytrý jak si myslíš
dávat si ji na hlavu - zvolíš nesprávného obchodního partnera
sundávat ji z hlavy - někdo zhatí tvé plány na dovolenou
vidět ji na hlavě někoho jiného - budeš závidět úspěšnějším

Herna

hrát v ní - máš před sebou dobré časy
mít ji - investuj do nemovitostí
prohrát v ní - problémy v rodině
vyhrát v ní - úspěch v právě započatém obchodě
Herec nebo herečka
být jím - jsi ješitný
mluvit s ním - poslouchej svůj rozum
vidět jej ~ vydáš se z hotovosti

Herkules

být jím - odoláš nemravným návrhům
vidět ho - někdo tě svádí ke špatnostem

Hermelín (kožešina)

kupovat - chceš víc, než si můžeš dovolit
nosit na sobě - pozor na svou přílišnou pýchu
vidět na jiném - toužíš po bohatství

Heřmánek

pěstovat - všichni si velmi váží tvé trpělivosti
pít z něj odvar - číhá na tebe nemoc
trhat - neodmítej pomoc potřebným
sušit - pečlivostí se vyhneš problémům
vařit z něj čaj - pozor na nachlazení

Heslo

slyšet - máš před sebou těžký úkol
vyslovit - každé rozhodnutí tě stojí mnoho námahy
vyzradit - tvé touhy jdou špatným směrem

Hieroglyf

nalézt je - neodkládej dál své rozhodnutí
rozluštit je - zvítězíš nad zlem
vidět je - dobře zvaž, kterou cestou se dáš

Hlad

cítit sám - někdo po tobě touží

Hladina

moře - chystej se na cestu
rybníka - vidíš si jen na špičku nosu
řeky - máš před sebou životní změny

Hlas

slyšet slabý a vzdálený - nejistá budoucnost
slyšet silný a hlasitý - vynikající budoucnost
slyšet plačtivý - výbuchem zlosti uškodíš příteli
slyšet utrápený a nešťastný - ještě jednou zvaž své rozhodnutí
slyšet neznámý - zasloužená pochvala tě nemine
slyšet známý - ohlásí se ti návštěva
slyšet volat své jméno a odpovědět - smrt

Hlásný

slyšet ho troubit - staneš se středem zájmu okolí
vidět ho na věži - nespoléhej na cizí pomoc

Hlava

bolavá - zapleteš se do sporu
holá - pozor na hloupé vtipy namířené proti tobě
malá - prožiješ chvíle strachu
veliká - čeká tě štěstí
vlasatá - někdo tě velmi miluje
zraněná - neradostnou práci máš před sebou
vidět uťatou - neujdeš zklamání
sám ji někomu useknout - vyděláš na cizí hlouposti
mít ji krásně načesanou - přátelé prokouknou tvé postranní úmysly
mít ji obráceně posazenou - buď rozvážnější
mít ji sám plešatou - ztráta přítele nebo příbuzného
mít na sobě zvířecí hlavu - nepouštěj se do hazardních akcí
mýt vlastní hlavu - vyhneš se neštěstí
vidět jich mnoho najednou - podvod tě dostane do problémů

Hlávkový salát

jíst ho - nepodložená žárlivost ohrozí tvůj vztah
sít ho - sám si pomůžeš k nemoci
sklízet ho - jsi přecitlivělý
zalévat ho - kroť svou žárlivost
kupovat ho - sám sebe zahubíš
připravovat ho - prožiješ dny úzkosti
vidět zelený a čerstvý - menší potíže snadno překonáš
vidět povadlý - přibudou ti starosti
vidět plesnivý - marně se snažíš

Hlemýžď

jíst je - málo se věnuješ své práci
sbírat je - dostaneš se do nedobré společnosti

Hlen

plivat - chatrné zdraví
polykat - jistá smrt
vidět - nemoci se nevyhneš

Hlídač

být jím - hodně lidí ti fandí
vidět jej - neshody v rodině
mluvit s ním - nejednej ukvapeně
utíkat před ním - klidný život

Hlína

červená - překvapivé příjmy
žlutá - máš před sebou hezký den
kamnářská - budeš bohatý
kopat ji - peníze se tě budou držet
mít ji v dlaních - nebudeš to mít v životě jednoduché
propouštět ji mezi prsty - objev své nadání
mít ji na botách - tvé plány se nedají realizovat
něco z ní tvarovat - zasloužený zisk .
vidět hliniště - škoda na majetku

Hlodavec

vidět ho - máš kolem sebe falešné přátele

Hloh

trhat jeho větve - hleď víc dopředu než zpět
sbírat jeho plody - zlepšení zdraví
vidět zelený - naděje umírá poslední
vidět uschlý - žádné dobré vyhlídky

Hloupost

sám dělat - konečně dostaneš rozum
slyšet o ní - budeš vysmíván

Hlubina

plout jí klidně - dávej na sebe velký pozor
padat do ní - špatná nálada vyústí v depresi

Hluchý

náhle ohluchnout - náhlé nesnáze
chtít ho oslovit - změň své stravovací zvyky
sám jím být - hrozí velké zdravotní problémy se srdcem

Hluchoněmý

být jím - trápení s dětmi
vidět ho - malá autorita v rodině

Hluk

být jím probuzen uprostřed noci - velké změny se ti nevyhnou
sám jej dělat - neujdeš mrzutostem
slyšet jej - konflikt v rodině

Hlupák

být jím - přijdeš o peníze
mluvit s ním - moc o sobě přemýšlíš
vidět ho - nechtěj nemožné

Hmoždíř

darovat někomu - uvažuješ jednostranně
dostat darem - nezabývej se malichernostmi
koupit - udělej radost blízké osobě
tlouci v něm něco - neohlášená návštěva
vidět ho - k cíli dojdeš až po dlouhé a těžké práci

Hmyz

bát se ho - dlouhá a nepříjemná nemoc s lehčím průběhem
být jím bodnut - někdo tě zle podvede
mít na sobě - pěkný zisk
mít v uchu - někdo proti tobě nepěkně intrikuje
mít v bytě - využij možnost snadného výdělku
vidět lezoucí - lidé kolem tebe ti nepřejí úspěch
vidět létat ve velkém množství - menší ztráty
vidět blechy a šváby - někdo ti nepřeje úspěch

Hnáty

vidět - hádka s přítelem

Hněv

sám se hněvat - hádky v rodině
v hněvu demolovat své věci - způsobíš zranění příteli
vidět někoho rozhněvaného - žiješ příliš odloučen od světských radovánek

Hnis

omývat jej z rány - máš dobré srdce
sám jej vymačkávat z rány - nemoc v rodině
vidět vytékat z rány - neshody s partnerem

Hnízdo

shodit se stromu - brzký sňatek
prázdné - dlouho budeš v cizině pobývat
vidět hadí hnízdo - čekají tě zlé časy
vidět s ptáčaty - málo se věnuješ své rodině
vidět s velkými ptáky - výhra v loterii
vidět s vajíčky - budeš mít mnoho dětí
vidět vosí - ztráta majetku
stoupnout do vosího hnízda - neúspěch v lásce
vybrat z něj vajíčka - chystáš se někomu ublížit

Hnůj

být jím potřísněn - neujdeš problémům
kravský vidět - pevné zdraví
nakládat - ne všichni přátelé to s tebou myslí dobře
vidět ho hromadu - máš zajištěn život v bohatství
vidět naložený na voze - nemoc blízké osoby

Hnus

cítit k někomu - zveličuješ neshody s okolím
hnusit se někomu - nepříjemnosti se ti nevyhnou

Hoblík

kupovat - neplánované výdaje
pracovat s ním - jsi příliš důvěřivý
rozbít ho - ničemu a nikomu nevěříš
vidět ho - bojíš se pustit do svého vysněného plánu
vidět jich mnoho najednou - získáš sympatie nadřízených
ztratit ho - jsi ve slepé uličce

Hobliny

vidět je - marně se snažíš o úspěch

Hodiny

natahovat - sjednáš si schůzku s milou osobou
náramkové mít na ruce - jsi příliš domýšlivý
rozbít - někdo tebou právem pohrdá
slyšet odbíjet - marníš čas v nepodstatných maličkostech
slyšet tikat - seber se a přestaň spoléhat na druhé
vidět v rukou hodináře - někdo tě chce zlákat k nepravostem
zastavené - smrt v rodině
zlaté - hrozí ti okradení

Holič

být jím - přijdeš o peníze
být jím holen nebo stříhán - staneš se obětí podvodu
vidět ho při práci - někdo si chce přisvojit tvé zásluhy
sám se holit - jistá ztráta majetku

Honák

malý - hledíš příliš vysoko
vysoký - nepovyšuj se nad všechny kolem sebe
střílející - někdo tě potěší
opilý - neštěstí neujdeš
střízlivý - vše se v dobré obrátí

Holínka

kožená - pozor na prochladnutí v dešti
obutá - jsi velký egoista
zutá - buď sebejistější

Honička

být honěn - přestaneš se ovládat
sám někoho honit - svou zlost vybíjíš na nevinném

Holub

chytat ho - ztráta důvěry na pracovišti
chytit holubici - tvůj miláček na tebe netrpělivě čeká
jíst ho - problémy v rodině
krmit ho - využij šanci udělat dobrý skutek
vidět ho cukrovat se - nová láska na obzoru
vidět ho letícího - čeká tě radostný čas
vidět ho na střeše - dozvíš se dobrou zprávu
vidět jich hejno - dělíš svou lásku mezi víc osob
vidět mrtvého - rozchod s partnerem
zabít ho - opustí tě dobrý přítel
vidět holubí trus - máš dobré přátele

Horečka

mít ji - budeš spokojený, ale chudý
vidět někoho z rodiny v horečce - přej štěstí i jiným
vidět cizí osobu v horečce - zabýváš se nepodstatným

Hora

stoupat na ni snadno - dokážeš všechno lehce překovat
stoupat na ni s obtížemi - jen s problémy dosáhneš cíle
vidět ji- dojdeš uznání a cti
vidět ji se zříceninou hradu - mysli na blížící se stáří
vvstoupat až na její vrchol - náhlý úspěch tam, kde nebyl očekáván
sestupovat po jejím úbočí - někdo blízký tě neprávem pokoří

Holubník

bourat ho - budeš předmětem nesvárů mezi přáteli
stavět ho - pokus se urovnat své spory
vidět ho - věrná láska

Horník

být jím - nepromarni svou šanci
vidět ho při práci - čekej nemilé hosty

Hon

být na něm účasten - buď vytrvalý a vše se v dobré obrátí
na zajíce - svou šikovností vše vyřešíš
na vysokou - buď víc vytrvalý
na lišku - tvůj nejlepší přítel je falešný

Horoskop

vidět jej připravovat astrologem - nečekané životní změny
nechat si jej vykládat z karet - setkání s cizincem
nechat si jej číst z hvězd - místo štěstí se dočkáš zklamání

Hořčice

jíst ji - hrozí ti nebezpečí
mít ji na sobě - nemoc tě nemine
vidět ji kvést na poli - dočkáš se úspěchu

Hořčičné semínko

kupovat - jsi spokojen se svou profesí
jíst - nepromyšlený skutek ti přinese výčitky svědomí
sít - jsi příliš puntičkářský
přikládat z něj obklad - očekávej mírné bolesti svalů a kloubů

Hospodář

být jím - odvaha ti nechybí
vidět ho - z protekce nadřízeného se budeš radovat jen krátce

Hospodářství

být na něm hostem - nejsi spokojený se svou domácností
pracovat na něm jako zaměstnanec - bereš víc než dáváš
vést své vlastní - všechny životní překážky překonáš

Hospoda

mít ji vlastní - jsi velmi ješitný
pobývat v ní - neschovávej hlavu do písku
vcházet do ní - naplánuješ dobrodružnou akci
vycházet z ní - začneš klidný život

Host

loučit se s ním - obrať svou pozornost jiným směrem
mít ho v domě - někdo v tvém okolí ti není přátelsky nakloněn
sám jím být - nečekané velké výdaje
vítat ho - soustřeď se jen na svou práci

Hostina

být na ní - starosti v rodině
svatební - oslava v rodině
přijít na ní pozdě - dej přednost povinnostem před zábavou
vidět po ní nepořádek - spory v rodině nebo těžká nemoc

Hostinská - žena

mluvit s ní - partner na tebe bude žárlit

Hostinský - muž

být jím - díky špatným radám se zadlužíš
vidět jej při práci - nové zprávy v podnikání

Hostie

přijímat ji - konečně budeš žít v míru a pokoji

Hotel

být v něm ubytován - čeká tě dlouhá cesta
mít vlastní - k úspěchu si musíš pomoci sám
pracovat v něm - hledej lepší zaměstnání

Houby

jíst - dlouho budeš žít
koupit - pozor na dopravní nehodu
sušit nasbírané - máš před sebou dalekou cestu
sbírat v lese - malý zisk z velkého úsilí
vidět jedlé - budeš podveden
vidět jedovaté - máš mocného nepřítele

Houpací kůň

koupit ho - máš rád děti
sám na něm sedět - tvé děti ti dělají jen radost
vidět na něm někoho jiného - starosti s dětmi

Houpačka

kupovat ji - jen pěstované štěstí může trvat celý život
mít ji na zahradě - tvé štěstí je ohroženo
sám se na ní houpat - máš mnoho zájmů ajeden šidíš pro druhý

Housenka

mít ji na sobě - sám si způsobíš velké nepříjemnosti
mnoho jich vidět - zjistíš zradu přítele
najít jejich hnízdo - dočkáš se veliké cti
zabít ji - někdo to s tebou nemyslí dobře

Housky

jíst je - úspěšné podnikání
kupovat je - křivdu ber s nadhledem

Housle

sám na ně hrát - štěstí v rodinném životě
vidět hrát jinou osobu - přestaň závidět úspěšnějším přátelům

Houser

být jím po štípán - ublíží ti přítel, kterého jsi zradil
vidět jej - brzo potkáš silného protivníka
cizí - hádka pro pomluvy tvé osoby
vlastní - přírůstek do rodiny nebo rozmnožení majetku
houser (bolest zad) - budeš mít velké bolesti

Hovězí maso

jíst uvařené - z problémů si musíš pomoci sám
jíst s někým - čekej obrat k lepšímu
vidět krvavé a syrové - dej víc na své pocity
vidět zkažené - konflikt v rodině

Hovno

šlápnout do něj - velká výhra v loterii
vidět - dostaneš peníze

Hrabě

být jím - dočkáš se potupy
mluvit s ním - poctivou prací dojdeš cti

Hračka

dostat ji - před dárcem buď ve střehu
darovat ji - máš kolem sebe upřímné přátele
koupit ji - nedokážeš udržet peníze
rozbít ji - málo si vážíš svého zázemí
ztratit ji - včera není dnes

Hrad

bydlet v něm - hrozí ti nebezpečí
vcházet do něj - nenadálé dobrodružství
vidět na kopci - někdo tě ochrání
vidět jej plný loupežníků - velké úsilí tě bude stát uchránění majetku
vidět v obležení - neočekávané silné zážitky
zamykat jeho bránu - nepůjde vždy všechno podle tvého přání

Hradby

stát na nich - tvá láska je věrná
stavět je - působíš velmi nejistě
bourat je - máš sebevědomí na rozdávání

Hrábě

kupovat je - své problémy vyřešíš velmi rychle
stoupnout na ně a udeřit se o násadu - nadřízený tě právem pokárá
vidět je položené v trávě - rád poroučíš jiným
vidět jiné hrabat - budeš mít upřímnou radost ze štěstí přítele
hrabat sám - v práci spoléhej výhradně na sebe
rozbité - někdo překazí tvé plány

Hrách

jíst - tvé konání je špatně pochopeno
sít - máš dobré zázemí .
vidět kvetoucí - úspěšné podnikání
Vidět sbírat - zbohatneš
Vidět sušený - budeš mít velké bohatství
Vidět konzervovaný - ještě si počkáš na splnění nadějí

Hrazda

sám na ní cvičit - hrozí ti nebezpečí
vidět cvičit jiné - odhalíš podvod

Hráz

jet po ní na koni - svou odvahou vše překonáš
stát na ní - svou rozhodností překonáš nástrahy
stavět ji - neriskuj a dočkáš se zisku
bořit ji - překážky překonáš
opravovat ji - nebezpečí se ti vyhne
celá - dobré znamení
protržená - zlé znamení

Hranice (mezi něčím)

stát na ní - sám sobě ubližuješ svým chováním
vyměřovat ji u pozemku - vše sám urovnáš
vidět ji v mlze - čekej nepříjemnosti a problémy

Hranice dřeva

stavět ji - přijdou lepší časy
zapálit ji - nevěř každému
vidět ji hotovou - velké úspěchy v životě
vidět ji v plamenech - dej pozor na falešné přátele
vidět pobořenou z trouchnivého dřeva - vážná nemoc v rodině

Hrb

sám mít - konečně budeš ve výhodě
vidět na někom - menší zisk

Hrdlička

slyšet ji - tvá láska bude upřímně opětována
vidět ji na stromě - smíříš se s nepřítelem
zabít ji - skončíš za mřížemi

Hrdlo

mít bolavé - zadlužíš se
mít zdravé - postup v zaměstnání
podříznout si je - tvá láska je opětovaná
vidět pod řezané - jsi milován jen pro peníze

Hrnek

rozbít - tvé štěstí právě končí
vidět nový a čistý - rozmnožení majetku
vidět špinavý a otlučený - tvé naděje se nesplní

Hrnčíř

mluvit s ním - přechodné zhoršení poměrů
vidět ho při práci - krátkodobé nebezpečí

Hrob

dívat se do prázdného - ztratíš přátele a zůstaneš sám
dívat se do hrobu s rakví - svým zbrklým rozhodnutím zkomplikuješ život příteli
být do něj vhozen - své lásce odhalíš své city
sám kopat - tvá láska tě vyslyší
vidět otevřený - někdo ti pomůže v nesnázích
vidět svůj - něco tě potěší
sám zaházet - dbej víc na své zdraví

Hrobař

být jím - někdo si přeje tvou smrt
vidět ho - příbuzní čekají na tvou smrt

Hrobka

mít ji - smutné záležitosti budeš řešit
vidět ji pěknou - špatné zprávy
vidět ji poškozenou - smrtelná nemoc v rodině

Hrom

slyšet burácet - nečekaná zpráva tě vyleká
slyšet provázený bleskem=- nenadálé neštěstí
slyšet provázený bleskem a následným požárem - tvé naděje se nikdy nesplní

Hromadný útulek

být v něm - zlé časy končí

Hrozba

sám ji vyslovit - někomu neprávem ubližuješ
slyšet ji - čekej nepříjemné problémy

Hrozny

dostat - nová známost
jíst bílé - neočekávaný zisk
jíst modré - ztráta postavení
ochutnat nahnilé - sám se ženeš do záhuby
trhat je - rozchod s láskou
vidět zralé - tvé zdraví je velmi pevné
vidět nezralé - jsi rozpolcený
vidět lisovat - nepolevuj ve svém úsilí a dojdeš cíle

Hrozinky

kupovat - začni šetřit na horší časy
jíst - rozmíška se sousedy

Hrušky

jíst tvrdé - nesnáze v podnikání
jíst měkké - jenom ty zbohatneš
jíst sladké a šťavnaté - velký zisk
péct je na ohni - povrchní vztah
setřásat se stromu - úspěch v obchodě
trhat - máš šanci uspět
vidět na stromě - šťastný sňatek
vidět okousané vosami - někdo na tebe plánuje podvod

Hrubost

slyšet - mluvíš příliš tajemně
vyslovit - chovej se rozhodně a nikdo ti neublíží

Hřbet

sám sobě přerazit - se ztrátou majetku se těžko vyrovnáš
někomu přerazit - smiř se se svým osudem

Hřebec

jet na něm - máš odvahu a jsi upřímný
vidět jej - budeš silný ve svém odhodlání

Hřeben

česat se jím - čekají tě změny k lepšímu
najít - nezabráníš nehodě
vidět zlomený - náhlé úmrtí

Hřbitov

být na něm - vzpomeň na moudré rady předků
vidět ho upravený - tiché a spokojené stáří
vidět ho zarostlý - zůstaneš sám bez rodiny

Hřebík

kovat ho - jsi užitečný sobě i jiným
najít ho - tvé naděje se brzo vyplní
narovnat ho - jsi šetrný
zatlouct ho - učiníš správné rozhodnutí

Hříbě

vidět skákat - budeš ve veselé společnosti

Hříva

koňská - vlastní prací zbohatneš
z hustých vlasů - dlouhý a hezký život

Hřmot

slyšet - neshody v rodině

Hřích

odsuzovat jiných - máš zkreslené představy
sám páchat - poslouchej své svědomí

Hůl

bambusová - rozhoduj jen sám za sebe
bílá - v tvé blízkosti se stane neštěstí
pěkně vypracovaná - necháš za sebe konat jiné
najít - protivník nad tebou zvítězí
opírat se o ni - tvé zdraví je ohroženo
vidět ji - spokojený život
někoho přetáhnout holí - neumíš být tolerantní
dostat ránu holí - někdo ti pomůže z maléru

Hubený

sám být - čekají tě starosti a problémy

Hudebník

být jím - špatné investice
vidět ho - nečekané vydání

Hudba

sám hrát na hudební nástroj - při tanci se bláznivě zamiluješ
slyšet pěknou hudbu - upřímná radost

Hukot

slyšet hukot vody - problémy při cestování
slyšet hukot větru - pouštíš se do hloupého dobrodružství

Humr

jíst je - pozor na náhodné známosti
objednat si je - budeš mít mnoho podřízených na pracovišti
připravovat z nich salát - ani velké množství peněz nezmění tvou dobrou povahu

Hurikán

slyšet jej velmi blízko - někdo chce ohrozit tvé postavení
vidět jak se k tobě blíží - sebejistým vystupováním odvrátíš neúspěch
být v domě zasažen hurikánem - čeká tě stěhování
vidět stopy hurikánu - pomoz jiným a oni pomůžou tobě

Husy

bílé - zúčastníš se veselé svatby
černé - smutek v rodině
divoké - neujdeš zklamání
jíst - užiješ si rozkoš
chytat - úspěšně splníš obtížný úkol
kupovat - přátelé se ti za zády posmívají
pást - čeká tě nepříjemná práce
péct - návštěva milé osoby
škubat - hádky v rodině
vidět létat - tvé podnikání bude velmi ziskové
vidět na louce - s protivníkem konečně najdeš společnou řeč
vidět plavat - rozhovor s vlivnou osobou
vykrmovat - vyveď své přátele z omylu
zabíjet - jisté velké dědictví
vidět husí peří - na cestě je očekávaný dopis

Husopaska

vidět ji - škoda na majetku
pase-Ii husy chlapec - někdo ti zkazí náladu

Hyacint

cítit jeho vůni - čekají tě příjemné zážitky
darovat - nečekaný zisk
dostat - ztrátě majetku můžeš zabránit
kupovat - máš zkreslené představy
vidět kvést na louce - tvé úmysly jsou čisté
vidět zvadlý - nedělej si těžkou hlavu kvůli maličkostem

Hyena

vidět ji klidnou - na své cestě za úspěchem zažiješ nejedno zklamání
vidět ji útočící - někdo tě pomluví

Hymna

sám ji zpívat - ideální vztah s partnerem
slyšet ji - problémy se na tebe nahrnou ze všech stran

Hypnóza

být sám v tomto stavu - dívej se kolem sebe a mnohé pochopíš
uvést do něj jinou osobu - zúročíš své vědomosti

Hypotéka

sám o ní žádat - o svůj majetek přijdeš velmi rychle
půjčit na ni peníze - své dluhy se snaž platit včas

Hvězda

vidět ji padat - zármutek
vidět třpytivou - štěstí v lásce
vidět jich mnoho zářit - užívej si své štěstí
vidět je blikat - velké životní změny v blízké době
vidět je matné a rozmazané - budeš mít hádky s partnerem

Navigace