VrbaVrba

Období stromového znamení: 15.duben – 12.květen
Vládnoucí božstvo: Ceridwen
Vládnoucí planeta: Měsíc
Hvězdy: Hydra, Taurus
Znamení zvěrokruhu: Býk
Druidské zvíře: Mořský had
Klíčová slova: vytrvalost, pracovitost, ctižádost, věrnost

Vyznačujete se intuitivní moudrostí Mořského hada, a přestože máte tendence procházet životem rychlým krokem, dosáhnete svých cílů vynalézavostí a schopností chytře vyjednávat. Nebudete se držet odkazu záruky solidního úspěchu, na který spoléhají jiní. Ať bude velký, či malý, vždy bude reprezentovat něco hodnotného v měnícím se světě. Tajemství vašeho úspěchu pramení z toho, že jste realistický a nesmírně kreativní jedinec. Možná vás nebude lákat veřejná aréna života, ale víte, jak ovlivňovat lidi v zákulisí, takže můžete pracovat jako poradce nebo konzultant. Váš osobní potenciál vyžaduje čas na plné rozvinutí, ale pak se budete pečlivě propracovávat svým směrem k osobním životním cílům. Nemáte rádi vměšování jiných a vaše tvrdohlavá povaha vám může v životě působit prodlevy nebo situace, jimž jste se mohli vyhnout.

Ačkoliv máte rozvážnou povahu, pokud vás někdo rozhněvá nebo zesměšní, vaším prvním impulzem je diskreditace protivníka. Ti mezi vámi, kteří se blíží povahou Mořskému hadovi, mají mentalitu šachového hráče a budou plánovat svůj postup důvtipně a precizně. V tomto ročním období se často rodí budoucí stavitelé a architekti. Vaše láska k zemi a přírodě vás také předurčuje pro sféru chovatelství a zemědělství. Fyzicky jste robustní jedinci s oblibou silových sportů, kde hraje roli výdrž. Někteří z vás se stanou výbornými atlety.

Zatímco se rádi udržujete v dobré kondici, vaše obliba sytých jídel a vína vás může později v životě dovést k nadváze. Máte spíše intuitivní než příliš akademickou inteligenci, ale vyznačujete se vynikající pamětí v záležitostech, které vás přitahují. Podobně jako Mořského hada i vás může silně vábit moře nebo námořní aktivity a kariéra v obchodním nebo vojenském námořnictvu. Ve vaší povaze se vyskytuje i umělecká stránka, která je praktická i velice tvůrčí, ale ať vás dovede k profesionální umělecké kariéře, nebo ne, projevuje se vytříbeným vkusem a láskou k přepychu nebo drahému spotřebnímu zboží.

Vaše společenské chování je obvykle bezúhonné a dbáte na své oblečení a vzhled, pokud nejste přímo stoupencem poslední módy. I když vás těší společnost jiných osob, nemáte rádi setkání s příliš velkým počtem nových lidí. Dáváte přednost malým, intimním skupinám, v nichž se cítíte

v pohodě a klidně vstřebáváte atmosféru. Rádi nasloucháte jiným, ale jen zřídka vyjadřujete vlastní myšlenky nebo mínění. Je to proto, že jste v podstatě rezervovaní a diskrétní lidé, kteří se drží vlastního úsudku. Přitahujete jiné lidi, protože vždy působíte dojmem, že stojíte nohama pevně na zemi a nevyzařuje z vás žádná hrozba jakéhokoliv druhu. Jenže jak málo vás ve skutečnosti znají!

Ten skrytý potenciál je hned pod povrchem a v průběhu kritických životních období můžete dělat velké pokroky, protože ostatní se soustředili na špatnou stranu hřiště. Jste orientovaní na rodinu a velmi chráníte svého partnera a děti. Ale může to být vysoce negativní a odhalovat majetnickou povahu nebo klanovou mentalitu. Je nutné si dříve či později uvědomit tyto charakterové rysy a nalézt řešení, protože mohou vytvořit labilní situaci, na jejíž zvládnutí nejste emočně vybaveni. Středem vašeho světa je spíše práce z bezpečné domovské základny, ať jste svobodní, žijete v manželství, nebo s partnerem. Toto souvisí se svátkem beltain, kdy plody a růst přicházejí z úrodné země, a ne z holé nebo sterilní existence.

Máte vášnivou povahu, která má sklon k náladovosti a souvisí s určitým hluboce zakořeněným strachem vracejícím k předchozím životům, pokud věříte v reinkarnaci. Jestliže to hraničí s podivínstvím, prozkoumejte historii své rodiny, kdy předkové mohli vydělat jmění a pozdější generace toto dědictví rozházely. Takže jste možná zdědili gen „úzkosti“, který vás žene ke znovuvybudování pevnějších základů. Je to opravdu otázka odpoutání se od minulosti, vyloučení

dávných událostí ze současného života a nalezení nových hodnot. Pozitivní posun tímto směrem je potřebný pro každého z vás, kdo se snažíte zaujmout stabilní pozici ve svém ideálním světě, protože ostatní ne vždy sdílejí vaše vyhraněné názory a vy to musíte akceptovat jak doma, tak na pracovišti.

Vaše postavení ve společnosti je většinou určeno vaší vlastní volbou, a i když oceňujete tradiční hodnoty, jste současně oportunista s bystrým zrakem pro podstatné změny v životě. Vaše skutečné sklony dokážou odhadnout pouze nejbližší nebo intimní partneři, protože je těžké se k vám přiblížit, přesně jako u Mořského hada, který většinu času plave pod vodou. Jste mocní přátelé, ale zlí nepřátelé, jelikož nikdy nezapomínáte ústrk nebo urážku. V každodenním životě může mnoho z toho zůstat pečlivě skryto, protože jste často vtaženi do velmi zodpovědné práce a pozice. Na povrchu působíte nesmírně konvenčně, ale máte také neuvěřitelný niterný život neboli představivost související s vaším keltským měsíčním znamením.

Vztahy a láska

Jste velmi rezervovaná, a přesto emočně mimořádně zranitelná osobnost. Budete často přitahovat slabší partnery, protože máte uklidňující vliv, a to platí pro muže i ženy. Může to působit jako poněkud jednostranné uspořádání, ale vyhovuje to vaší povaze, protože máte sklon pečovat a uspokojovat svého partnera, který může reprezentovat zranitelnou stránku vaší povahy. Vaše citově zranitelná povaha vyžaduje nestálé ujišťování, že jste ten nejlepší partner a rodič na světě. Možná také jste, ale to činí z vašeho domova ohnisko vzpoury. Nejlepší přístup je udržovat si smysl pro humor a stát se flexibilnější, protože máte sklon brát se příležitostně příliš vážně. Z toho plyne, že jste velmi vnímaví s ohledem na pocity jiných osob.

Měli byste sdílet výborné kontakty se znameními Břízy a Vinné révy a dvěma zemskými znameními - Kozorohem a Pannou, ale nebudou možná dostatečně vzrušující pro vaši vášnivou a uměleckou povahu. Přesto se někteří z nich mohou stát vašimi nejlepšími přáteli.

Budou vás hodně přitahovat lidé se znamením Hlohu a Břečťanu a vzdušnými znameními Blíženců a Vah, zejména Břečťan a Váhy, takže z toho může být ideální romantika a trvalý vztah. Ačkoliv máte sklon obdivovat důvtip znamení Jeřábu a Vodnáře, v osobní rovině vám mohou připadat příliš nepředvídatelná.

Znamení Olše a ohnivá znamení Berana, Lva a Střelce mohou znamenat vyčerpávající společnost, ale současně jsou nesmírně sexuálně dráždivá. Ale s výjimkou Lva je můžete shledat emočně málo citlivými a s nedostatkem sofistikovanosti.

Lidé se znamením Jasanu, Cesmíny a Rákosu spolu s vodními znameními Ryb, Raka a Štíra mohou být vysoce kompatibilní, především domov milující lidé se znameními Cesmíny a Raka.

Hodně společného máte také s partnery ve znamení Jasanu a Ryb, kteří jsou umělecky tvůrčí a přes svou nerozhodnost intuitivními adepty pro obchodní jednání. Pokud jde o ideální partnery a souznějící duše, na vrcholu žebříčku stojí lidé ve znamení Břečťanu a Štíra, protože reprezentují vaše protikladná znamení. I když se z toho může občas vyvinout bouřlivý vztah, oba máte to, co je potřeba pro vybudování trvalého milostného vztahu a společný život.