BřečťanBřečťan

Období stromového znamení: 30.září – 27.říjen
Vládnoucí božstvo: Arianrhod
Vládnoucí planeta: Měsíc
Hvězdy: Corona Borealis
Znamení zvěrokruhu: Váhy/Štír
Druidské zvíře: motýl
Klíčová slova: umělecké nadání, společenskost, romantičnost, smířlivost

Může to být vaší velmi nepolapitelnou povahou, že ne vždy jste takoví, jak vypadáte. Máte pro veřejnost zcela odlišnou tvář a osobnost, než jakou vidí vaši přátelé a rodina v soukromí. Tato zjevná transformace se pojí se symbolem Motýla, ale také je skryta v hlubinách charakteru spojeného se znamením Břečťanu. Uvažujete velmi radikálně, protože podle druidů jste se narodili v roční době, kdy světlo Slunce ubývá, což znamená, že musíte být schopni vytvářet nové ideje pro další vývoj a přežití. Stáváte se tedy stejně vynalézavými a originálními mysliteli jako lidé se znamením Jeřábu, kteří také musejí přežít období, kdy světlo Slunce je stále slabší než noc. Ve výsledku se vyznačujete silnými vášněmi a touhami, které se mohou náhle vynořit v podobě podivných snů a osudových osobních setkání s lidmi, kteří vypadají, že se snaží řídit váš osud.

Lidé narození ve znamení Vah jsou považováni za lehkovážné jedince, plné šarmu a osobního charisma a se sklonem ke značné nerozhodnosti. Ale pod znamením Břečťanu tyto vlastnosti slábnou, a i když jste stejně okouzlující a charismatičtí, vyvíjí se u vás pronikavý důvtip a nenávist k nerozhodnosti, protože vy své úkoly plníte. Vyznačujete se pronikavým smyslem pro spravedlnost spojeným se znamením Břečťanu a Vah, které může výborně fungovat v zákulisí stejně jako ve veřejné sféře.

Ve vaší povaze je i umělecká stránka a její plné vyjádření vás může nasměrovat do světa módy jako návrháře nebo k práci v uměleckých galeriích. Můžete se také stát profesionálními umělci, tanečníky nebo herci. Vyznačujete se osobitým stylem. Ať si zvolíte jakoukoliv kariéru, bude to vždy vaše osobnost, která zazáří, i když to zpočátku může znamenat sezení stranou, zatímco se budete soustřeďovat na skutečné volání. Z toho vyplývá, že možná vyzkoušíte ně- kolik povolání, než objevíte své osobní síly, ale máte vrozenou schopnost vydělávat peníze z neobvyklých zdrojů, protože jste překvapující a přirození podnikatelé. Jako agenti jednající pro druhé můžete být velmi úspěšní ve finančním světě.

Ačkoliv učitelům bude váš osobní potenciál okamžitě jasný, vaši rodiče mohou být pomalejší v jeho poznání již ve vašem dětství. Je tomu tak proto, že máte sklon nechávat si myšlenky pro sebe od mládí. Nicméně vytváříte si velmi silné pouto s rodinou, zejména se sourozenci. S přibývajícím věkem budou lidé oceňovat vaše přátelství, protože jste pozorní a laskaví a projevujete značnou loajalitu vnitřnímu kruhu svých přátel. Díky zvolené kariéře nebo zájmu o cestování do zahraničí získáte také mnoho přátel žijících v různých částech světa.

Věčně zelený aspekt Břečťanu reprezentuje nesmrtelnost nebo světlo duše v době roku, kdy tma začíná zahalovat svět jako obrovský černý plášť. Břečťan má dlouhou historii a byl uctíván Řeky, kteří ho spojovali se svým bohem vína Dionýsem (Bakchem), protože nosil břečtanový věnec pro zabránění nepříznivým účinkům opileckých svátků vína, jimž předsedal. Korunami z břečťanu zdobili Řekové své šampiony, protože spojovali břečťan se ctí a dlouhým životem. Druidové a řečtí kněží obdarovávali věncem z břečťanu novomanžele, aby dodal jejich svazku sílu a věčnou lásku. Pro lidi narozené ve znamení Břečťanu to bylo možná to nejdůležitější, protože v mládí se velmi lehce zamilovávají a zase odmilovávají.

Vztahy a láska

Máte mimořádně hluboké vášně a city, což může vést k žárlivosti a majetnictví – podobně jako popínavý břečťan. Vaše volba partnera je významná pro úspěch a štěstí v životě, a zatímco všechny osobní vztahy nebo závazky obsahují rizikový faktor, pro lidi se znamením Břečťanu je velmi těžké naučit se ukončit vztah a jít dál. Dobrou zprávou je to, že máte sklon volit si partnera, kterého máte rádi od dětství, z čehož obvykle vzniká pevné pouto i přes různé nezdary či rozdělení. U jiných byste měli postupovat velice opatrně, dát si načas a usadit se v kariéře, než uzavřete trvalý svazek.Nicméně láska se nedá tak snadno spoutat či kontrolovat, takže může udeřit kdykoliv.

Měli byste mít výborné kontakty s lidmi ve znamení Jasanu, Hlohu, Vinné révy a Rákosu a zvěrokruhovými znameními Blíženců, Vah, Ryb a Štíra. U těch můžete nalézt stejnou půdu a zásady,které vyústí ve vzájemnou spolupráci a kompromisy.

Znamení Jasan, Hloh, Blíženci a Ryby jsou zejména příznivá pro vytvoření trvalého vztahu a vznik pevného přátelství.

Znamení, jimž byste se měli vyhnout, jsou Bříza a Líska a zvěrokruhová znamení Raka a Kozoroha. Budou vám připadat příliš emočně komplikovaná a někdy vyhýbavá či manipulativní.

Stromové znamení Jeřábu je spřízněno se zvěrokruhovým znamením Vodnáře, a i když jste mentálně na stejné vlnové délce, mohou se vám zdát málo emocionální. Zato představují dobré důvěrníky a poskytnou vám upřímné rady - toto platí i u zvěrokruhového znamení Panny.

Dub a Černý bez a zvěrokruhová znamení Lva a Střelce sídlí na neutrální půdě, takže vás mohou buď šíleně přitahovat, nebo vám přijdou příliš silná. Jako potenciální partneři však pro vás mohou znamenat dodatečnou sílu a vzájemnou prosperitu. Nicméně pro vytvoření ideálního partnerství ne- platí žádná pevná pravidla, protože lidská povaha je občas příliš vrtkavá a nepochopitelná.

Vaším protikladným znamením je Vrba, která se nachází ve zvěrokruhových znameních Berana a Býka a v tomto případě se můžete jeden od druhého hodně naučit.