Jeřáb Jeřáb

Období stromového znamení: 21.leden – 17.únor
Vládnoucí božstvo: Brigit
Vládnoucí planeta: Uran
Hvězdy: Cassiopeia, Aquarius
Znamení zvěrokruhu: Vodnář
Druidské zvíře: zelený drak
Klíčová slova: prozíravost, vynalézavost, lidskost, výstřednost

Vyznačujete se originálním myšlením a vizionářskýma očima Zeleného draka, ale ostatní ne vždy sdílejí váš pohled, což ve vás může vyvolávat značnou frustraci. Máte proto sklon stavět se proti ignoranci nebo společenským předsudkům, zejména u těch lidí, kteří mají určitou moc nebo autoritu. Tyto zkušenosti a konfrontace z vás činí velmi samostatnou a nezávislou osobnost, ale vaše klidná povaha maskuje vášnivá přesvědčení a emoce. Někteří z vás mohou jít o krok dále a ujmout se případů, které jsou v té době značně nepopulární, a dokonce mírně bizarní. Podobně jako Vodnáři máte silné humanitární zásady a přirozené kontakty s lidmi, na něž může být pohlíženo jako na vyvržence nebo spodinu společnosti.

Ne všichni z vás budou otevřeně rebelantští nebo radikální a někteří mohou preferovat klidnější životní styl a jednoduše zcela opustit společenský život. Nicméně všichni máte pohled

svého vnitřního oka upřený na neviditelný kompas nebo ukazatel směru, což je skutečně jedinečná vlastnost u lidí narozených v této roční době. Druidové věřili, že měnící se světlo na obloze je samo o sobě proroctvím, které říká, že děti zrozené pod tímto vlivem vidí zítřejší zemi, a proto je přijímali jako mágy a astrology, kteří dokážou číst proroctví z oblohy.

Plody jeřábu také měly magickou moc léčit rány a o každé snězené bobulce se říkalo, že přidá člověku jeden rok života. Jeřáb byl strážen Zeleným drakem (symbolem života), protože jeho červené plody byly darem bohů, který přinášel nesmrtelnost. Ke stromu se však dokázali přiblížit pouze lidé

s čistým srdcem nebo duší. Druidové se současně obávali, že prorocký dar může být nesprávně interpretován nebo zneužit pro osobní moc. Toto je možná varování z minulosti, abyste používali svůj dar moudře nebo vůbec ne. Lidé se znamením Jeřábu a Vodnáře jsou vysoce nepředvídatelní a nekonvenční, vyznačují se spíše silnými ideály než silnými názory. Mají rovněž sklon vyčnívat z davu svou mimořádnou výškou nebo výrazným oděvem. Obvykle nemají smysl pro módu a volí podivné oblečení, které symbolizuje jejich nechuť ke konformitě. V zásadě představují zvláštní směsici nezúčastněnosti a vrozené schopnosti vcítění do jiných lidí.

Objevuje se zde také podivínství nebo výstřednost, které přicházejí se zkoumavým intelektem, a obě znamení se často vyskytují mezi lidmi s přirozenou genialitou. Tak jako Zelený drak i oni mívají krásné a výmluvné oči, ale vyhýbají se očnímu kontaktu, pokud považují druhou osobu za příliš intimní nebo zastrašující. O lidech ve znamení Jeřábu se říká, že je obklopuje neviditelná bariéra nebo bitevní pole, jimiž pronikne jen málo lidí. Možná jsou druhem vetřelců, kteří podle druidů spadli z oblohy, a vůbec nepocházejí z tohoto světa - ale jsou podobnější bohům oblohy. Třeba právě tohle je příčina, proč

jsou lidé ve znamení Jeřábu nebo Vodnáře fascinováni novými technologiemi, vědami a progresivními metodami ve všech pracovních oblastech. Některé z nich mohou také přitahovat velké humanitární organizace, o kterých věří, že mají moc uskutečnit rozsáhlé sociální reformy a zlepšit životní podmínky lidí na celém světě. Mohou se vyznačovat přirozenými vlohami pro astrologii a astronomii a jejich touha po hvězdách jim napovídá volbu leteckých povolání například pilotů nebo kosmonautů.

Každá jimi zvolená kariéra bude muset s sebou nést nějaký sen, protože běžný každodenní život jim připadá příliš jednotvárný.

Všichni máte vysoký stupeň nervní energie, kterou lze příležitostně rozpoznat v podivném manýrismu nebo výstředním chování. Druidové vypozorovali, že jste svým způsobem hromosvod, který se vypořádává s elektromagnetickou energií, což je nesmírně zajímavé. Znám jistý počet lidí narozených ve znamení Jeřábu, jejichž pouhá přítomnost vypíná počítače nebo ruší elektrická zařízení. Není překvapující, že jsou velmi opatrní vůči moderním technologiím a tvrdí, že narušují jejich rovnováhu nebo soustředění, ale reprezentují menšinu lidí se znamením Jeřábu, na které může nepříznivě působit bouřka provázena blesky a hromy; asi proto dávají přednost klidnějšímu životnímu stylu. Je známo, že tento přírodní fenomén 'ovlivňuje nebo zneklidňuje některé lidi, ale možná patříte k těm, kteří dokážou spát i za největší bouřky. Pokud ano, pak pravděpodobně máte přirozenou přizpůsobivost novým technologiím. Z toho plyne, že máte na vybranou, jestli chcete pracovat s novými technologiemi a vědeckými objevy – nebo si najdete alternativní způsoby rozšiřování vědomostí bez hrozby, že vás „stroje“ ovládnou.

Vztahy a láska

Ačkoliv je pravda, že potřebujete určité množství osobního prostoru a máte pověst obtížně pochopitelného nebo nepřístupného člověka, jste subtilní a uhlazený operátor, který se nežene do jakéhokoliv vztahu. Zatímco vás obvykle nestravuje vášeň a sex, jste překvapivě romantičtí a něžní milenci, když potkáte pravého partnera. Láska a sex vám mohou připadat jako spletitá kombinace, abyste s ní začínali, a přemýšlíte, proč způsobuje v životě tolik rozruchu. Ale jakmile se opravdu zamilujete, můžete se stát stejně žárliví a majetničtí jako kdokoliv jiný. Možná je tohle důvod, proč vždy nacházíte výmluvy k odložení osobních závazků, protože cítíte, že by mohly podkopat vaši schopnost uchovat si kontrolu nad situací &ndash a ve vaší mysli by to znamenalo katastrofu pro vaši práci a preferovaný styl života.

Měli byste navázat bezprostřední kontakt s lidmi ve znamení Hlohu a Břečťanu a obou vzdušných znamení Blíženců a Vah. Lidé narození ve znamení Hlohu a Blíženců rádi mluví a vy rádi nasloucháte. Někteří s velmi zvídavou myslí tak mohou potkat vhodný protějšek, a co se týče vášně, můžete ji zapínat a vypínat tehdy, kdy to vyhovuje vám oběma. Pochopitelně můžete najít i spřízněnou duši. Znamení Břečťanu a Vah jsou obvykle velmi atraktivní pro všechna znamení a vy se v jejich společnosti uvolníte, takže se z toho může stát ideální partnerský vztah nebo trvalé přátelství.

Znamení Olše a Černého bezu jsou spřízněna s ohnivými znameními Berana a Střelce, která se také ráda ženou za svými ambicemi, takže vám mohou připadat jako ideální partneři. Ale je v tom jedno úskalí. Olše a Berani dokážou být věrnými a oddanými partnery, ale jsou netrpěliví a dlouhodobé závazky oslabují jejich nadšení a vášeň. Váš vztah se znameními Černého bezu a Střelce, která také vyžadují jistý prostor a osobní svobodu, může být zpočátku velmi silný. Na druhé straně můžete skončit jako lodě míjející se v noci.

Bříza, Líska a Vinná réva jsou spřízněny se zemskými znameními Kozoroha, Býka a Panny. Mohou upoutat vaši pozornost, protože mají sklon procházet životem klidným a nevtíravým způsobem.

Lidé ve znameních Břízy, Býka a Kozoroha vyžadují také čas na rituály dvoření a jsou vý- borní ve vedení domácnosti. Pokud se usadíte s jedním z nich, může to fungovat docela dobře, i když trochu fádně dokážete stát opodál? Líska, Vinná réva a Panna rovněž vyzařují určitou rezervovanost, což je ve skutečnosti chytrá kouřová clona. Nicméně když se oba odhalíte nebo odhodíte závoj, můžete zjistit, že nemáte nic společného. Partneři ve znamení Vinné révy a Panny vás budou dohánět k šílenství svým hnidopišstvím, ale též mají v sobě skrytou vášeň, která to může skvěle kompenzovat.

Co se týče znamení Vrby, Rákosu a Jasanu, tak ta j sou příbuzná s vodním znamením Raka, Štíra a Ryb. S nimi se můžete ocitnout v proudech emocí. Nicméně lidé ve znamení Jasanu a Ryb mají rovněž tajné sny a vášnivou povahu, což je vysoce kompatibilní s vašimi humanitárními ideály a díky

tomu může vzniknout ideální spojení. Od vás však bude moudré, když se budete držet dál od znamení Vrby, Rákosu, Raka a Štíra, jelikož mají sklon k bouřlivé reakci, když se dopustíte nevěry nebo budete ignorovat jejich city.