LískaLíska

Období stromového znamení: 5.srpen – 1.září
Vládnoucí božstvo: Fionn mac Cumhaill
Vládnoucí planeta: Merkur
Hvězdy: Andromeda, Virgo
Znamení zvěrokruhu: Lev/Panna
Druidské zvíře: Losos
Klíčová slova: inteligence, silná vůle, předvídavost, idealismus

Máte kritické myšlení a skrytý potenciál spojené s Lososem, takže se uplatníte jako vynikající učenec nebo expert ve vámi vybraném oboru. Většina z vás prochází životem klidným a nevtíravým způsobem a ponecháváte si své myšlenky a emoce pro sebe. Znamení Lísky a symbol Panny spojený se souhvězdím Virgo se vyznačuje jistou rezervovaností či chladem, a to přitahuje některé lidi, protože vyvolává pocit tajemnosti nebo zakázaného ovoce. U žen narozených ve znamení Lísky a Panny jde o vrozenou ženskou schopnost, ale u mužského pohlaví může způsobit přehnaně úzkostlivé způsoby nebo velmi konvenční chování.

Váš osobní potenciál se projeví velmi brzy již ve škole uspořádanými a úhlednými pracemi, ale často znamená omezení kvůli přílišnému soustředění na detaily a nedostatku širší perspektivy. Takže možná uděláte na nižším stupni vzdělávání velký dojem na učitele, ale pokud jde o rozšiřování intelektu, někteří z vás mohou mít problémy s postupem do vyšších ročníků. Ačkoliv to vypadá jako omezování vašeho potenciálu, ve skutečnosti je to otázka nalezení předmětu nebo kariéry, které vyžadují pečlivý výzkum a metodické aplikace. V oblasti věd můžete excelovat jako skvělí analytici nebo výzkumníci. Jste mimořádně praktičtí a pracovití jedinci se spoustou nervní energie k vyhoření, protože je pro vás obtížné se plně uvolnit. Většina z vás má vrozenou potřebu sloužit své komunitě a mnozí naleznete práci jako učitelé, ošetřovatelky, úředníci ve zdravotnictví a státní správě.

Vaše pozornost k detailům a matematické schopnosti vás mohou také přilákat k účetnictví a technickým oborům. U některých z vás se mohou rozvinout speciální řemeslné zručnosti vykonávané rukama. V takovém případě budete velmi vynalézaví, protože umíte improvizovat. Mezi vámi se vyskytují rovněž brilantní učenci získávající vysoký stupeň znalostí nebo moudrosti, což se pojí s požitím bájného Lososa. Ačkoliv se tato analogie vztahuje ke keltským mýtům, všechny mýty obsahují značný díl lidské psychologie a jako rození analytici se můžete stát i psychology.

Všichni máte sklon k vrozenému skepticismu a pro mnohé z vás bude těžké uvěřit nebo souhlasit s některými údaji v této interpretaci. Je dost zvláštní, že někteří z nejlepších astrologů se narodili právě ve znamení Lísky - takže možná zde oslovuji konvertity. V takovém případě nyní probíráte moje slabá místa. Panny mají tendenci trpět pod poněkud sterilním obrazem tohoto znamení, které se často stává terčem špatných vtipů. To, jak se s tím vyrovnají, závisí na míře jejich vtipu a smyslu pro humor. Na druhé straně lidé se znamením Lísky umějí takový žert slovně obrátit proti kritikovi, když v klidu vyhodnotí jeho slabosti, což může být velmi zábavné. Jsou naladěni vysoce predátorsky, podobně jako Losos, jenž musí proplouvat nebezpečnými vodami, aby dosáhl svého životního cíle, a toto je jedna z jejich silných stránek, kterou by ostatní lidé nikdy neměli podceňovat.

Vaše schopnost vymýšlet v naléhavých případech náhradní plány představuje další osobní sílu, která z vás činí nesmírně cenný přínos pro pracovní oblast i vaši komunitu. Vaše společenské chování obecně patří k těm skromným a nerozhodným, což znamená, že snadno zapadnete do všech úrovní společnosti. I vy jste, podobně jako Losos, dychtiví plout proti proudu, což je další analogie pro vaši touhu zvýšit své vědomosti a osobní postavení v zaměstnání a komunitě.

Znamení Lísky se pojí s bohyněmi setby a úrody, což zna-mená, že jste nadšení zahradníci a možná rádi navštěvujete zahradnické výstavy a soutěžíte se svými výpěstky o ceny. Tato pozemská část vaší povahy je v podstatě protiváhou k vaší příliš aktivní mysli, kterou vaše vládnoucí planeta Merkur udržuje v každodenním zpracovávání nových informací. Vašemu bystrému oku pro detail nikdy neunikne nic, co můžete považovat za užitečné, takže vaše mysl je jako kartotéka plná údajů. Ale může se také přeplnit jako počítač a náhle zhroutit. Mnoho z vás se stane zkušenými počítačovými operátory a někteří mohou excelovat jako špičkoví programátoři. Jde o pracovní oblast, která plně vyhovuje nastavení vašeho myšlení.

Lidé se znamením Panny mají rádi úhledný oděv a upravenost bez zbytečných šperků nebo v křiklavých barvách. Nicméně lidé se znamením Lísky jsou pravý opak a mají v oblibě duhové barvy. Pokud toto platí i u lidí narozených ve znamení Panny, pak mají blíže ke svému keltskému msíčnímu znamení a symbolu Lososa – neboli duhové ryby. Takže jste exotická duhová ryba nebo šedivá myška?

O lidech narozených ve znamení Lva se říkalo, že mají silný zájem o odívání, a i když máte širší perspektivu a vizi, i toto se pojí s merkurovským bohem znamení Lísky. Někteří z vás se mohou spokojit s příjemným životem ve známém prostředí a jen někteří budete emigrovat z rodiště nebo vlasti. Ale pro lidi se znamením Lísky obecně platí, že podobně jako Losos potřebují prozkoumávat jiné řeky a moře a mají sklon náhle zmizet a najít si místo mimo používané cesty, které je těžké nalézt i na lokálních mapách.

Lidé se znamením Lísky jsou obvykle velmi energičtí mentálně i fyzicky a rádi se udržují v kondici a zdraví. Ve výsledku nemají problémy s nadváhou, ale podobně jako Losos jsou citliví na znečištěnou vodu, což se může podobat alergiím na potraviny, které zůstávají nezjistitelné. Lidé ve znamení Panny jsou také známí potížemi s nepoznanými nemocemi a alergiemi, což je zajímavé srovnání.

Druidové používali lískové větve k různým druhům věšteb a hledání tajných studní. Věřili, že pouhým nošením lískové hole mohou být neviditelní. Proutkaři téměř vždy používají větvičky lísky jako nejspolehlivější prostředek k nalezení vodních zdrojů. V 17. století používali v Anglii větvičky lísky k určení pachatelů vražd a zlodějů. Všechny tyto záležitosti se dotýkají skryté povahy Lísky, která byla spojována i s potlačovanými nebo utajovanými vášněmi.

O lidech se znamením Lísky se tudíž říkalo, že jsou nesmírně vnímaví, obdařeni výbornou schopností logického uvažování, ale dost moudří na to, aby zůstali nestranní nebo se nepouštěli předčasně do podnikání či osobních vztahů. Podle druidů se Líska také pojila s cudností a oblibou samoty. Vztah Lísek k literatuře, poezii a vědám souvisel s Ogmou, jejich merkurovským bohem bardem, jenž inspiroval vybrané přednašeče a klasické spisovatele.

Vztahy a láska

Ačkoliv máte sklon dělat si starosti a několik osobních zábran, dá se to vyřešit s vhodným partnerem. Měli byste sdílet přirozený vztah s Hlohem, Břečťanem a Jeřábem a zvěrokruhovými znameními Blíženců, Váh a Vodnáře. Ti mohou představovat ideální partnery a přátele, protože všichni jsou velmi komunikativní a rádi se učí ideje jiných lidí.

Možná vás budou silně přitahovat lidé se znamením Břízy a další Lísky, stejně jako Býci a Kozorozi. Ačkoliv Bříza a Kozoroh mají také sklon k nadměrné starostlivosti a mohou propadat depresím,zejména když budou mít pocit, že vás nějakým způsobem zklamali, mohou vám nabídnout velkou životní stabilitu.

Stromová znamení Olše, Dubu a Černého bezu a ohnivá znamení Berana, Lva a Střelce vám možná budou připadat jako příliš velká výzva, ale pokud se k nim dostanete dostatečně blízko, zjistíte, že jde o srdečné jedince představující loajální přátele a partnery. Pomohou vám také pozvednout se na duchu, když to budete nejvíc potřebovat. Takže i když vás budou občas dohánět k zuřivosti, může to být počátek trvalého vztahu. Stromová znamení Jasan, Vrba a Rákos spolu se zvěrokruhovými znameními Ryb, Raka a Štíra nejsou snadno definovatelná, což je součást jejich charakterů.

Partneři se znamením Jasanu a Ryb vám pravděpodobně nabídnou klidné útočiště a jsou podobně jako vy velmi senzitivní a zranitelní - vztah je docela možný. Vrby a Raci se vám budou zdát příliš emocionální a majetničtí nebo mimořádně soucitní a milující partneři. Lidé ve znamení Rákosu a Štíra nesporně probudí vaše skryté vášně a vztah s nimi může odstranit vaše zbylé zábrany, což navždy změní váš život. Nicméně lidská povaha je tak vrtkavá a nepochopitelná, že zatímco nebudete mít problém nalézt vhodného partnera v kterémkoliv z těchto znamení, můžete se rozhodnout zůstat sami a těšit se pouze ze společenských aktivit v oblíbených klubech a zájmových činnostech. Ale opět platí, že podmanivost lze vždy nalézt i u protikladných znamení.

Jste velmi kritická povaha a znáte své uvažování, to, co chcete od života, a koho máte, či nemáte rádi. Kráčíte životem svým pevným krokem a odmítáte se nechat postrkovat nebo zastrašovat jinými. Pokud si necháte kritické poznámky pro sebe, zmatete lidi, kteří vás vidí jako Pannu, a intuitivní moudrost spojená s Lososem vás provede vířícími vodami nebo bouřlivými časy. Vaše schopnost učit se fakta, čísla a nesrozumitelná data z vás činí jedny z nejinformovanějších lidí na této planetě.

Souhrnně řečeno máte přístup k určitým výjimečným schopnostem, ale skrytý potenciál pojící se s vaším keltským měsíčním znamením je zdrojem osobní transformace, kterou si můžete zvolit pro změnu životního stylu. Jako u lidí narozených ve znamení Lva lunární dimenze znamení Lísky klade důraz na vaše umělecké tvůrčí schopnosti a charitativní práci.