Obřad pro celkovou očistu aury

Celé kouzlo vyžaduje následující přísady: posvátnou bílou šalvěj, obyčejnou mořskou sůl, magický olej přinášející štěstí a pozitivní energie, jeden a půl metru nového bílého provázku, dvě bílé svíce (jež mohou symbolizovat Boha a Bohyni – hmotu a antihmotu, Slunce a Měsíc, určité světce, Ducha atd.), kadidelní pryskyřici (kterou můžete pálit, zvolna ohřívat, nabídnout božstvu – záleží na vás, a proto budete potřebovat vhodný prostředek; li tohoto obřadu je to namočení do mísy čerstvé vody s křištálem) a svíčku na očistu aury kuželovitého tvaru (jejíž výrobu jsme si popsali již dříve) pro každého z přítomných

Váš obřad tedy vyžaduje, abyste před vlastním začátkem vykonali Breitling Replica Watches dvě další procedury (očarovali svíčky a vyrobili vodu na očistu aury). Také budete potřebovat vhodnou čirou či bílou misku pro pálení šalvěje, půl šálku rozmarýnu, půl šálku yzopu lékařského, půl šálku levandule a malý bílý bavlněný váček pro každého. Pro tento obřad je zcela nezbytný tucet karafiátů (pokud pracujete sami) nebo alespoň šest karafiátů pro každého účastníka. Květiny pro každého přítomného dávají rituálu příjemnou atmosféru a zaručují, že negativita nepřejde z jedné osoby na druhou.

Dejte všechny přísady na oltář (nebo na rovný nehořlavý povrch). Pokud se rozhodnete použít oltářní prostírání, mělo by být bílé. Svíčky umístěte po stranách kolem mísy s vodou na očistu aury. Zavřete oči a zhluboka se nadechujte, alespoň třikrát, a pokud se cítíte stresování nebo vaši mysl tíží příliš mnoho věcí, tak se nadechněte vícekrát. Právě teď byste měli požádat své předky a božstva o pomoc při tomto čarování. Pokračujte tím, že se třikrát pomalu zhluboka nadechnete a hlubokým hlasem pozvolna vyslovíte slabiku „6m“. Tato vibrace pomáhá očistit tělo a vyzývá dokonalost vesmíru skrze kosmické vlny. Až budete mít pocit, že jste připraveni, položte ruce nad bílý provaz a řekněte „Energie a strukturo země, očištuji tě, žehnám ti a posvěcuji tě ve jménu Ducha“. Namočte provázek ve vodě. Zčeřte jím vodu na čtvrtiny. Aby se vám následující krok povedl, můžete a) přelít část vody z hlavní mísy do menší misky, nebo b) provádíte-li obřad s někým dalším, nechte ho, ať drží mísu a vy z ní cákejte vodu. Pohybujte se ve směru hodinových ručiček, začněte na východě, na zem kolem místa, kde budete provádět kouzlo (nebo na oltář, pokud se nebudete hýbat) stříkněte trochu vody a nasypte špetku soli. Otočte se k jihu, k západu a k severu a nakonec zase k východu, potom dejte trochu soli a vody i do středu místa, v němž budete pracovat.

Nyní dejte ruce nad posvátný šalvěj a řekněte Replica Watches„Stvoření země, očišťuji tě, žehnám ti a posvěcuji tě ve jménu Ducha“. Zapalte šalvěj (ujistěte se, že miska, ve které ji máte, je ohnivzdorná). Trikrát na šalvěj foukněte a proneste: „Energie a strukturo posvátné šalvěje, očišťuji, žehnám a posvěcuji tento posvátný prostor a otáčím své modlitby k jádru uskutečnění!“. Projděte se šalvějí pokojem ve směru imitazioni rolex italia hodinových ručiček, abyste pročistili prostor. Nechre přivonět každému z přítomných včetně sebe. Nechte kouř proplout nad oltářem a svíčkami. Potřete svíčky trochou svého oblíbeného magického oleje. Dejte nad ně ruce a řekněte: „Struktury vosku a knotu, očisťuji a posvěcuji vás ve jménu Ducha! Nechť vaše požehnané světlo vnese do tohoto obřadu radost a sílu.“. Zapalte obě svíce se slovy: „Vosku a knote, plameni a kouři, síly míru, vzývám vás!“. (Také můžete říkat jména bohů, svatých, andělů, mocností atd.)

Nalijte čerstvou vodu do mísy. Mísu dejte doprostřed oltáře. Položte ruce nad kadidlo a křišťál a řekněte: „Stvoření země, očišťuji vás a žehnám vám ve jménu božské přítomnosti. Vneste do tohoto obřadu vyšší vibrace!“. Vložte kadidlo a křišťál do mísy s vodou. Ukažte na mísu a nahlas proneste: „Vyzývám tě k účasti v tomto obřadu a k zesílení síly rituálu!“.

Kápněte tři kapky svého oblíbeného magického oleje do směsi bylin tvořené yzopern, rozmarýnem a levandulí. Rozemněte směs v dlaních a říkejte při tom: „Stvoření země, očišťuji vás, žehnám vám a posvěcuji vás ve jménu Ducha! Nechť vše, čeho se dotknete, pocítí radost a mír … buďte … staňte se jedním!“. Zhluboka se nadechněte a až budete několikrát opakovat: „buďte … staňte se jedním!“, zavřete oči. Představte si, že jste ve středu vesmíru, naplněni světlem. Potom řekněte: „Dokonalá láska a absolutní důvěra; přijď Duchu (nebo můžete použít jméno nějakého božstva) nyní mezi nás“. Pokud je zde více přítomných, měli by všichni několikrát opakovat tato slova, dokud v místnosti nebude cítit harmonie. Při následujících krocích mohou členové kruhu zpívat či bubnovat.

Umístěte do kruhu provázek tak, aby kopíroval tvar kruhu a jeho konce byly spojeny. Pokropte střed kruhu vodou na očistu aury a nasypte tam rolex replica italia z misky sušené bylinky. Nechte do vnitřního kruhu vstoupit první osobu. (Vy, stejně jako všichni ostatní, zůstanete mimo vnitřní kruh - v něm bude imitazione orologi vždy jen jedna osoba.) Vezměte šest karafiátů a namočte jejich květy ve vodě na očistu aury. Zlehka je oklepejte a pak jimi pokropte osobu uvnitř kruhu, potom ji od hlavy k patě přejeďte ze všech stran květinami (něco podobného se často dělá při spiritistických seancích). Očištění těla květinami slouží k odstranění veškeré negativity. Pokud se u někoho objeví statická elektřina, pak je tato osoba během tohoto kroku dvojnásobně požehnána bohy. Květiny přelomte a hoďte je na zem mimo vnitřní kruh. Osoba uvnitř vnitřního kruhu nechť nyní vyskočí ven na zlomené květiny, čímž se oprostí od posledních negativních vlivů a zbaví se negativní energie. Až narovná ramena a sestoupí ze zničených květin, podejte jí svíci aurální očisty a řekněte, ať ji spálí hned, jak se vrátí domů. Provádíte-li obřad sami, zapalte svíci aurální očisty ihned a při nádechu ji pozvedněte do výše; až ji budete dávat dolů na úroveň solárního plexu, pomalu vydechněte (ale nesfoukněte plamen) a představujte si, jak všechna negativita opouští vaše tělo. Nechte svíčku na oltáři úplně dohořet.

Zlomené květiny dejte do nějakého pytle nebo mísy. Jestliže očištujete několik lidí, provádí se tento obřad nejlépe venku. Člověk, který ostatním rozdává květiny, si musí umýt ruce čistou pramenitou vodou pokaždé, než vezme do ruky příděl pro další osobu. Vezměte tři další květiny a přejděte k další osobě. Až všechny očistíte, vezměte zbylé květiny a pokropte jimi oltář. Jste-li sami, očistěte se a pak novými květinami pokropte oltář. Pamatujte, že nesmíte květiny znovu máčet v míse, pokud jste se s nimi už někoho dotkli. Až budou všichni očištěni, je na vás, zdali se rozhodnete obřad ukenčit, nebo přejít k nějakému replica breitling dalšímu rituálu, jakým je například obětování bohům či sbírání energie pro určité kouzlo. Tato fáze je nyní základem pro jakýkoliv typ rituálu, od obřadu propojování rukou či wiccanského obřadu až po běžné léčení, po Nejsvatější den, esbat či jinou magickou činnost. Zvolíte-li jednoduché kouzlo, očistěte, posvěťte a požehnejte svíčku patřičné barvy, dejte ji na oltář ve vhod- ném stojanu a pokračujte v rituálu. Až skončíte, nezapomeňte podě- kovat svým bohům a předkům a důkladně vyčistěte místnost.

Zbylé bylinky můžete dát do bavlněných váčků (ve stylu gris-gris) a darovat je účastníkům. Tento obřad je mimořádně účinný a lze jej přizpůsobit do podoby odpovídající vaší víře a zálibě v rituálech. Je to výborný přírůstek do sbírky léčivých procedur a technik, protože očisty vlastně není nikdy dost!

www.watchesclocks.me

Ostatní články

Navigace