Jak udělat bílou bouři

Občas narazíte na něco, co považujete za velmi zlé a zákeřné. Můžete mít problém s tím, že vás někdo pronásleduje, trápí vás noční můry nebo máte prostě smůlu. Osvědčené praktické postupy jako oznámení problému příslušné autoritě,Replica Watches upřímné ponoření se do vlastní psýché či chytrý odstup od negativních lidí (osob bez mozku, které často přehlížíme) by byly tím prvním a nejdůležitějším, co v mnoha situacích provedete, ale opět nemůžeme ignorovat význam očistných procesů. Bílá bouře je drcený prášek, který můžete propojit s kouzly, talismany, slovy na papíře a dokonce i s fotografiemi. Můžete ho použít při kouzlení či u nějakého rituálu. Jeho hlavním účelem je vyhnat negativní energii, což je důvod, proč jsem toto kouzlo zařadila do této kapitoly; záleží však na správném magickém načasovánÍ.

Recept se sestává ze dvou fázÍ. V první fázi nebudete bílou kukuřičnou mouku vůbec potřebovat. Protože se říká, že duchové nestrpí sůl, lze tento prášek použít i k vymítání duchů, pokud byste opravdu chtěli něco takového provádět. A podle pravé lidové magie byste měli cítit potřebu chodit po hřbitově s tímto přípravkem v bílém kouzelnickém váčku pokropeném šeříkovým roztokem (šeřík je vůně přípravků na kro cení duchů), neboť to prý zažene špatné a znuděné duchy dál od vašeho domova.

Pro tento recept budete potřebovat třináct vajec, bílý ručník na jedno použití, mísu, mořskou sůl, tři malá zrcátka velikosti vašeho palce, kuželovitou svíčku na očistu aury, tři ulity zavinutce a šálek bílé kukuřičné mouky.

Vejce, zrcadla a ulity omyjte vodou na očistu aury, kterou jsme připravovali v předchozím cvičenÍ. Vejce rozklepněte do mísy. Vezměte skořápky a položte je na bílý ručník. Odstraňte vaječné žloutky a bílky (nebo si z nich později udělejte vaječné sendviče, neboť stejně nebudete provádět žádné kouzlo se smíchanými či míchanými vajíčky). Skořápky opatrně opláchněte čistou tekoucí vodou. Položte je na slunce, aby oschly. Až uschnou, rozbijte je v hmoždíři pohybem proti směru hodinových ručiček (v komunitě witchcraftu někdy zvaným „nešťastný směr“), dokud nevytvoříte velmi jemný prášek. Upozorňuji, že to bude nějakou chvíli trvat. Nenechávejte drcení skořápek na prach svou mysl těkat mezi nespočtem různých myšlenek, ale raději zhluboka a pravidelně dýchejte a soustřeďte své myšlenky nejprve na bílé světlo a poté na „stav bez mysli“.

Někteří žáci pronášejí svůj oblíbený čarovný zpěv či prostě jen slabiku „Óm“, aby tak lépe zůstali soustředění a klidní. Jen vy sami zjistíte, co ve vašem případě funguje nejlépe. Především se straňte ječících

replique montre de luxe | montre replique | replique rolex

dětí, vyjících psů a otravujících členů rodiny. Přestože mnoho magických procedur lze, jakmile si zvyk- nete na to, jak je správně „vnímat“, docela dobře provádět ve zmatku každodenního života, věci určené k očistě by měly být vyráběny v co nejklidnějším prostředí. Je to tak.Jakmile jsou skořápky rozdrceny, dejte všechny přísady stranou, dokud:

  • nebudete moci věnovat přibližně patnáct minut procesu očaro- vání prášku a…
  • nebudete moci využít ubývající měsíc (kvůli energiím, jež vyhá- nějí duchy), nebo…
  • nebudete moci využít planetární hodiny Saturnu (kvůli energiím, jež vyhánějí duchy), nebo…
  • můžete směs připravit v sobotu (den vyhánění duchů)…

Ve fyzice k tomu, abychom vytvořili něco, potřebujeme nic. Doslova. Žádnou mysl. (Někreří okultisté rádi říkají „prázdná mysl“, ale já k tomuto fenoménu nemohu takto přistupovat – zní to posměšně.) Při přípravě bílé bouře se „nic“ stává dokonalostí a v této dokonalosti není prostor pro cokoli negativního. Bílá bouře je tedy prostředek vymítání, ochrany, transformace a dokonalé rovnováhy. Abychom to rozvedli dále a zamysleli se nad cvičením s tekutým světlem, podívejme se na citát, který ve své knize The Hole in tbe Universe uvádí K. C. Kole: Řekněme, že vesmír je složen z vibrujících strun; odstraníte-li veškerou energii, struny nevibrují, stále zde však existují. Nebo řekněme, že „nic“ je vodním vesmírem ryby. Odstraníte-li všechnu energii, voda zmrzne. Namísto amorfní kapaliny zde teď po zmizení energie zbude krystalická struktura. Stále je to však voda. Tento strukturovaný druh „ničeho“ odpovídá vakuu, ve kterém my (a vše ve vesmíru) vlastně sídlíme. Při výrobě svíčky na očistu aury jsme navštívili svět „ničeho“ a spojili tak strukturu pozitivní energie a směřování vcházejícího do svíčky.

Nyní chceme vzít něco, co existuje v jedné formě, zmrazit to a přeměnit to. Negativní struktura je nyní již „zmrazena“ pozorovatelem (kterým jste vy a patrně někdo další, komu jste o tom vykládali, či někdo, komu jste o tom sice neříkali, ale kdo vás stejně nemá rád, takže vám pomůže uchovat tuto strukturu zmrazeno u; vy jste však kapitánem svého osudu a pokud se vám tato struktura nelíbí, máte plné právo něco s tím dělat!). Takže! Naším základním cílem, který bychom měli přijmout, je rozmrazit tuto negativní strukturu a znovu ji zmrazit do nějaké pro nás přijatelnější podoby.

Protože nejsme hlavní postavou z filmu Matrix, používáme často fYzické prostředky k tomu, aby pomohly mysli dosáhnout „spouštěcího“ stavu, v němž můžeme ovlivnit změny, po kterých toužíme. Mezi takové nástroje patří svíčky (u nichž bylo mimochodem vědecky dokázáno, že ovlivňují auru) , rostliny, symboly, mluvené slovo atd. Prostředek, který použijeme v tomto případě, tedy bílá bouře, je uzpůsoben tak, aby nám pomohl zorganizovat novou strukturu, jež ovlivní a nahradí tu předcházející. Naším záměrem je destabilizovat vše negativní, díky čemuž budeme moci přeměnit negativní strukturu v něco přijatelnějšího. Vzhledem k tomu, že zde stále existuje řada negativních událostí (což je důvod, proč provádíme bílou bouři), je naším cílem zmrazit touto bílou bouří množství negativity a donutit je reagovat odlišným způsobem, čímž vznikne zcela nová struktura. Abychom toho dosáhli, musíme vstoupit do „stavu bez mysli“. Uvědomte si, že když v kvantové fYzice spatříme, jak určitá struktura zamrzá, mění tím svou povahu v přímém vztahu k myšlenkám pozorovatele (jak lze předpokládat), což je důvod, proč vaše učitelka zdůrazňuje, zdůrazňuje a zdůrazňuje potřebu tajemství při práci s kouzly. Čím více mluvíte, tím více odkládáte svou rolex pas cher původní práci, a co je horší, umožňujete, aby byla roztrhána na kusy myšlenkami někoho jiného. Stejně tak můžete přiživit tyto negativní struktury obavami, strachem a odporem, což je ještě více oživí. O seberealizaci a očistných procedurách toho lze říct hodně. Chvíli o tom přemýšlejte!

Teď, když víme, co děláme (tak trochu, protože nikdo, kdo mluví, na definitivní odpověď ještě nepřišel), přejděme k dokončení receptu na bílou bouři. Vezměte všechny své přísady včetně kukuřičné mouky a zabalte je do bílého ručníku.

Vyjděte ven na místo, kde nebudete rušení. Bílou kukuřičnou moukou vysypte na verandě, ušlapané hlíně čí na dvorku kruh o šířce jedné stopy. Pak moukou udělejte čáru zprava (východ) doleva (západ) přes střed kruhu a čáru shora (sever) dolů (jih)

Kukuřičnou mouku používáme ze dvou důvodů: koresponduje se severoamerickou historií a s bohyní, jež ztělesňuje blahobyt zosobňovaný na zemi určitým trojrozměrným předmětem: kukuřicí. Proto používáme tento přírodní produkt k vytvoření kruhu a kříže (rovnoramenného), stejně jako jej uplatňujeme v magicko-náboženské teorii výroku „jak nahoře, tak dole“, při níž jsou všechny předměty, s nimiž pracujete, uzavřeny ve snadno pozorovatelném prostoru (v kruhu); a vy jste jediný pozorovatel. V této fázi nerozeznáte skutečnou sílu, jíž disponujete, neboť jste jediný pozorovatel.

Dokud se budete soustředit na svůj záměr a budete ve „stavu bez mysli“, tak se stane vše, co si budete přát, aby se uskutečnilo – pokud to ovšem není proti samotné vůli či dokonalosti vesmíru. Pokud však budete o této věci s někým mluvit, nebo když se bude zdát, že je vaše snaha tak nějak provizorní a naplněná negativitou, může se stát, že se vám po obřadu vaše kouzlo vymkne z rukou. Řekněme například, že jste omega replicas relojes vyrobili bílou bouři pro přítele, který má problémy. Má-li váš přítel rád okultní vědy a věří tomu, co mu říkáte, a využívá to jen osobně, pak bude bílá bouře s největší pravděpodobností fungovat. Víra, znalost či záliba ve vědění tento recept posílí. Pokud však váš přítel věří jen tak napůl, říká o receptu někomu dalšímu, kdo si z toho dělá legraci, nebo ho navštíví nějaký extrémně negativní příbuzný a jedná s ním nějak špatně, pak původní síla receptu zeslábne či zcela zmizí.

Ego, jak vidíte, nemá v magii místo. Ve „stavu bez mysli“ není žádné ego a magii tedy nic nebrání. Jakmile se ego vrátí na scénu coby pozorovatel, všechno může být ztraceno. Přesto zde existuje malé pravidlo tří určitých věcí: všechna kouzla vlastně prosazují rovnováhu a rovnováha může být někdy strašná věc. Přemýšlejte o tom. Vzhledem k tomuto vysvětlení by od kohokoliv bylo mimořádně hloupé copie montre provádět negativní magii. Ve zlu není žádná síla, je to jen sebeukájení ega. Není to cesta ke spiritualitě či k dokonalosti. Často jsme naštvaní, protože se v určité situaci cítíme bezmocní. Vztek vede k činnostem orientovaným na ego, což může být naše zkáza. Takže když jsem vám řekla, že všechno, co chcete uskutečnit, bude fungovat do té doby, dokud budete následovat nejlepší pravidla nauky, není už vztek nutný, protože vy teď nejste bezmocní, což znamená, že vaše ego na vás již nemá vliv. Tuto sebedůvěru získáte skrze meditaci a magickonáboženské techniky. Tato odvaha vede k víře, jež odstraní ego. Rozumíte mi?

My se ale vlastně snažíme dokončit recept, že? Jasně. Položte všechny předměty do kruhu Ducha a navíc přidejte sklenici pramenité vody, kterou jste předtím nabídli všem světovým stranám, východem začínaje a severem konče. Můžete to udělat hned a sklenici pak položit do kruhu spolu s ostatními předměty. Chcete-li, nabídněte světovým stranám také svíci k očistě aury (vyrobenou podle návodu z předchozího cvičení – i zde je opět nejlepší svíčka kuželovitého tvaru). Umístěte svíčku do levé části kruhu (západ). Držte ruce nad bylinkami (jež reprezentují zemi), ulitami (symbolizujícími muže či ženu a rovnováhu, stejně jako moře) a nad zrcadly (která jsou spojena se schopností reflexe a s principem „jak nahoře, tak dole“). Pokud chcete, můžete mezi přísady přidat křišťál. Bylinky teď ztělesňují zemi, sklenice vody vodu, svíčka oheň a vzduchem bude váš posvátný dech, který zapojíme za chvíli.

Sůl, skořápkový prach,  Replica watches uk  zrcadla a ulity dejte do mísy z čirého nebo bílého skla, kterou umístíte přesně doprostřed kruhu. Pohodlně se posaďte do tureckého sedu nebo si klekněte, podle toho, co vám víc vyhovuje. Třikrát se zhluboka nadechněte, pomalu a klidně. Při nádechu pomalu zvedněte ruce nad hlavu a spojte je, jako kdybyste drželi plážový míč. S výdechem přeneste tento míč přes třetí oko, krční čakru k čakře srdce. Pomalu otočte rukama, takže pravá ruka je nyní nahoře (stále přitom držíte mytický míč) a levá ruka dole. Pomalu je obraťte, jako kdybyste v nich otáčeli míč. Takto s ním hýbejte, dokud se vám nebudou chvět ruce a nezahřejí se vám dlaně.

Pomalu pohněte energetickým míčem nad horní částí kruhu Ducha. Zavřete oči a vstupte do „stavu bez mysli“. Vydržte v něm, jak dlouho je to jen možné, potom prostě míč položte tak, že dáte dlaně směrem ke kruhu. Otevřete oči. Představte si, jak všechno v kruhu Ducha září bílým světlem. V tomto receptu je bílá bouře „živena“ čistou vodou ze sklenice – pár kapek stříknete napravo, potom nalevo, nahoru a dolů. Do orologi rolex replica středu stříkněte jen trošku – jediná kapka úplně stačí. Někteří žáci používají v případech, kdy je třeba rychleji jednat, při přípravě bílé bouře také rum. Je to na vás. Kouzlo je zapečetěno tím, že si olíznete palec pravé ruky a nad kruhem Ducha jím pohnete zleva doprava (ze západu na východ) a pak shora dolů (ze severu na jih). Až svíčka úplně shoří, bude obřad u konce. Vzhledem k tomu, že sůl pohlcuje vlhkost, ukliďte přípravky jak nejrychleji můžete.

Bílá bouře je přípravek z lidové magie. Nepatří do oblasti vysoké magie, ale spadá pod patronát šamanských energií. Bez ohledu na to mohou být její kořeny v kvanrové fyzice a její výroba je zajímavým prostředkem poznání.

swiss replica watches www.watchesclocks.me

Ostatní články

Navigace