Čísla byla jejich osudem

Jak jsme viděli na příkladu Napoleona (osudové číslo 13 = 1 + 3 = 4) a Giuseppe Balsama alias Alexandra hraběte Cagliostry (osudové číslo 11), může být určité číslo rozhodující nejen pro jednu osobu, nýbrž i pro celou státní

Cheap Tag Heuer Replica Tag Heuer Replica Watches Cheap Omega Replica  Audemars Piguet Replica

strukturu. Numerolog Cheiro poukazuje na tajuplné spojení magického čísla 539 mezi francouzským králem Ludvíkem Svatým (nar, 1215) a francouzským králem Ludvíkem XVI. (nar. 1754). Dále ukazuje, že číslo 14 hraje podstatnou úlohu v dějinách francouzských králů. Numerologie

Podle pojetí americké numeroložky Pauline Innisové byl dramatický pád amerického prezidenta Richarda Nixona nevyhnutelným důsledkem účinku čísla 37.

Richard Nixon byl 37. prezidentem USA. Datum, kdy oznámil své odstoupení, 8. 8. 1974, má křížový součet 37. Oficiální proslov s oznámením odstoupení z úřadu byl Nixonovým v pořadí 37. televizním vystoupením před americkým národem.

Číslo 13 zase ovládalo život velkého skladatele Richarda Wagnera. Narodil se v roce 1813 a zemřel 13. února. Jeho dům v Bayreuthu byl otevřen 13. srpna. Jeho tvorba čítá 13 hudebních dramat. Jeho jméno se skládá z 13 písmen. Čísla jeho roku narození dávají jako křížový součet opět 13 (1 +8+ 1 +3 = 13).

První podnět k pokračování ve svém díle dostal díky představení Čarostřelce, uvedenému 13. října. Jeho hudební drama Tannhiiuser skončilo 13. března 1861 v Paříži obrovským divadelním skandálem a cti se mu dostalo teprve opět 13. května 1895. Breitling Replica

Rižské divadlo, kde Wagner začínal jako kapelník, bylo otevřeno 13. září 1837, Tannhiiuser byl dokončen 13. dubna 1844. Wagnerovo vyhnanství z vlasti trvalo 13 let. Poslední den, který strávil v Bayreuthu, byl 13. září. Liszt ho naposledy navštívil v Benátkách 13. ledna 1883. Rok, kdy Wagner zemřel, byl 13. rokem německé říšské jednoty.

Magická třináctka má také velký význam pro Kim Nowakovou - sexuální idol. Hollywoodská herečka se narodila 13. února 1933 ve 3.13 hodin v pokoji č. 313 chicagské nemocnice. 13. září 1965 se seznámila s britským hercem Richardem Johnsonem, který 13. prosince požádal o její ruku. 13. března se ve středisku zimních sportů Aspenu konala ve 13 hodin svatba. Ta trvala přesně 13 minut a manželství nevydrželo déle než 13 měsíců.

Jak jsme již zjistili, zdá se, že osudy Spolkové republiky Německo jsou spojeny s osudovým číslem 5:

Vyhlášení základního zákona 23. května (2+3 = 5) (5. měsíc) 1949 (1 +9+4+9 = 23 = 2+3 = 5).

Když prozkoumáme data, která jsou odvozena z čísla 5 (5., 14. a 23. každého měsíce), narazíme na důležité události v dějinách Německa.

5. leden 1876 Narodil se Konrad Adenauer, první německý spolkový kancléř.

14. říjen 1894 Narodil se Heinrich Lůbke, německý spolkový prezident.

Heinemann, německý spolkový prezident v letech 1969 až 1974.

23. květen 1945 Německá vláda admirála Karla von Donitz je Spojenci prohlášena za sesazenou.

5. červen 1945 Na základě deklarace čtyř velmocí přechází výkonná moc státu v Německu do rukou Spojenců. Německo je rozděleno do čtyř okupačních zón (USA, Velká Británie, Sovětský svaz, Francie).

23. duben 1947 Ministři zahraničí vítězných velmocí se až do 31. prosince 1948 domlouvají na propuštění všech německých válečných zajatců.

23. květen 1949 V Bonnu je podepsán návrh ústavy (základní zákon), který vypracovalo ústavodárné shromáždění.

5. květen 1951 NSR se stává plnoprávným členem Evropské rady.

14. červen 1951 Spolkový kancléř doktor Konrad Adenauer se vydává na oficiální návštěvu do Itálie. Je to první státní návštěva německého kancléře v cizině po válce.

14. září 1951 Hlavní komisaři Spojenců jsou pověřeni, aby společně se spolkovou vládou vypracovali nový smluvní vztah.

5. březen 1952 Spolkový kancléř Konrad Adenauer požaduje evropskou ústavu.

14. srpen 1952 NSR vstupuje do světové banky a mezinárodního měnového fondu.

23. říjen 1954 V Paříži je podepsána německo-francouzská dohoda o Sársku; smlouvy a protokoly o zrušení okupace v NSR a její začlenění do Západoevropské unie a smlouvy o kulturní spolupráci.

5. květen 1955 Propůjčení suverenity NSR; konec okupace, rozpuštění spojenecké komise.

23. duben 1957 Spolkový kancléř dr. Adenauer přijímá sovětského vyslance Smirnova, kterého žádá o vysvětlení skutečnosti, jak je možné skloubit navzájem si odporující vyjádření sovětské vlády v dopise Macmillanovi a v jiných oficiálních stanoviscích ohledně začlenění Německa do NATO.

5. červen 1957 Velkou většinou hlasů souhlasí říšský sněm se  smlouvami o společném trhu a euratomu.

14. září 1958 V Colombey-les-Deux-Eglises vyhlašují Adenauer a de Gaulle svou vůli k úzké spolupráci Německa a Francie.

23. duben 1963 Spolkový ministr hospodářství profesor Ludwig Erhard je spolkovou frakcí CDU / CSU 159 hlasy proti 47 nominován na nástupce spolkového kancléře Konrada Adenauera.

14. červen 1963 Francouzské národní shromáždění přijalo německo-francouzskou smlouvu o přátelství. -

Hublot Replica

23. červen 1963 Americký prezident John F. Kennedy přijíždí na státní návštěvu do NSR. Jednalo se o právu na sebeurčení a znovusjednocení Německa. Bylo vyhlášeno důležité komuniké.

5. květen 1965 Spolková vláda navázala plné diplomatické styky s Izraelem.

14. říjen 1968 Spolkový prezident Heinrich Lůbke ohlásil odchod z funkce ke 30. červnu 1969. Na post prezidenta byl za SPD nominovám dr. Gustav Heinemann.

5. červenec 1972 Došlo k podpisu obchodní dohody mezi Německem a Sovětským svazem.

14. září 1972 Spolková republika Německo navázala diplomatické styky s Polskem.

14. prosinec 1972 Spolkovým kancléřem se stal Willy Brandt.

Ostatní články

Navigace