Od vidění k věštění

Občas se stává, že někdo, kdo jinak není médiem, má jasný okamžik - v pravém slova smyslu. Jednou jsem to zažila u svého syna, který je silně technicky zaměřený a předtím ani potom se u něj neprojevila tendence k mimosmyslovému vnímání. Jednou jsem nutně potřebovala odjet autem, šla jsem do garáže - a ta byla prázdná. Stála jsem tam úplně zděšená. Rozrušeně jsem se vrátila do bytu a říkám synovi: "Ukradli mi auto, musím volat policii." Aniž dlouho přemýšlel, omega fake odpověděl: "Marni, to je nesmysl. Nechala jsi je někde stát na parkovišti - někde venku." Už jsem chtěla pro testovat, když jsem si s hrůzou uvědomila, že má pravdu. V místě 60 kilometrů vzdáleném jsem se potkala s přítelem, dali jsme si spolu skleničku a on mě pak svým autem odvezl domů. Nikdo z nás si na druhé auto nevzpomněl. Teprve druhý den jsem je bolestně postrádala. Taková instinktivní, spontánní reakce je nejlepší. Při každém novém projektu, při všech plánech na ni dbejte. Často první dojem už obsahuje výpověď, k jaké se opět dostanete po důkladném zvážení všech možností. Před několika lety jsem postrádala jednu ze svých tří koček. Tehdy už moje dcera projevovala talent správně odpovídat na spontanní otázky týkající se momentálního místa, kde se nacházejí ztracené předměty. Přiznávám, že jsem to nadání viděla ráda a leckdy Jsem z něj těžila. Tedy postrádala jsem kočku a dcera přišla domů. Místo pozdravu jsem přijala slovy: "Daisy se ztratila. Kde je? Řekni mi to. 
Beze slova se otočila, utíkala na půdu a otevřela dveře. Naše Daisy vyšla ven dost vyčerpaná, protože byl horký letní den a na půdě bylo asi 60 stupňů. Trpěla nedostatkem tekutin. Ráno toho dne vyběhla s jedním řemeslníkem nahoru a omylem tam potom byla zavřená. To však dcera nemohla vědět. Mezitím cvičí své nadání pro mimosmyslové vnímání a v kartách je velmi úspěšná. Cartier Replica Watches Kdo takové spontánní první dojmy nezná, musí se jasnovidecrví učit znovu od základů. První krok spočívá v tom, znovu se naucit vidět. To se neomezuje jen na oči, nýbrž se to týká všech smyslů, veškeré naší schopnosti vnímat. Zkuste jednou jen hodinu denně všechno kolem sebe vědomě vnímat: slunce, teplo, šumění listů na stromě, pohlazení větru, ptáky a tisíc drobných zvuků všedního dne. Otevřete své smysly i na vnitřní rovině. Naučte se znovu vidět krásu. Rozeznávejte krásu a hodnotu maličkostí ve svém životě. Jasnozření znamená vidět jasně. Jen ten, kdo tady a teď vidí jasně, může vidět i za plot. Lidem, kteří jsou pod tlakem, často připadnou vjemy z druhé strany plotu jako dárek. Získají k nim lehčí přístup, když i navzdory svému utrpení myslí pozitivně a nesou v sobě přání dospět k dobrému konečnému cíli. Potom nereagují jejich obavy, ale oni ucítí nebo uslyší, jak se z toho utrpení vymanit. 

Oko

Občas se stává, že někdo, kdo jinak není médiem, má jasný okamžik - v pravém slova smyslu.

Jednou jsem to zažila u svého syna, který je silně technicky zaměřený a předtím ani potom se u něj neprojevila tendence k mimosmyslovému vnímání. Jednou jsem nutně potřebovala odjet autem, šla jsem do garáže - a ta byla prázdná. Stála jsem tam úplně zděšená. Rozrušeně jsem se vrátila do bytu a říkám synovi: "Ukradli mi auto, musím volat policii." Aniž dlouho přemýšlel, odpověděl: "Mami, to je nesmysl. Nechala jsi je někde stát na parkovišti - někde venku." Už jsem chtěla protestovat, když jsem si s hrůzou uvědomila, že má pravdu. V místě 60 kilometrů vzdáleném jsem se potkala s přítelem, dali jsme si spolu skleničku a on mě pak svým autem odvezl domů. Nikdo z nás si na druhé auto nevzpomněl. Teprve druhý den jsem je bolestně postrádala.

Taková instinktivní, spontánní reakce je nejlepší. Při každém novém projektu, při všech plánech na ni dbejte. Často první dojem už obsahuje výpověď, k jaké se opět dostanete po důkladném zvážení všech možností.

Před několika lety jsem postrádala jednu ze svých tří koček. Tehdy už moje dcera projevovala talent správně odpovídat na spontanní otázky týkající se momentálního místa,Cartier Replica kde se nacházejí ztracené předměty. Přiznávám, že jsem to nadání viděla ráda a leckdy Jsem z něj těžila. Tedy postrádala jsem kočku a dcera přišla domů. Místo pozdravu jsem přijala slovy: "Daisy se ztratila. Kde je? Řekni mi to. Beze slova se otočila, utíkala na půdu a otevřela dveře. Naše Daisy vyšla ven dost vyčerpaná, protože byl horký letní den a na půdě bylo asi 60 stupňů. Trpěla nedostatkem tekutin. Ráno toho dne vyběhla s jedním řemeslníkem nahoru a omylem tam potom byla zavřená. To však dcera nemohla vědět. Mezitím cvičí své nadání pro mimosmyslové vnímání a v kartách je velmi úspěšná.

Kdo takové spontánní první dojmy nezná, musí se jasnovidectví učit znovu od základů. První krok spočívá v tom, znovu se naucit vidět.

To se neomezuje jen na oči, nýbrž se to týká všech smyslů, veškeré naší schopnosti vnímat. Zkuste jednou jen hodinu denně všechno kolem sebe vědomě vnímat: slunce, teplo, šumění listů na stromě, pohlazení větru, ptáky a tisíc drobných zvuků všedního dne.

Otevřete své smysly i na vnitřní rovině. Naučte se znovu vidět krásu. Rozeznávejte krásu a hodnotu maličkostí ve svém životě. Jasnozření znamená vidět jasně. Jen ten, kdo tady a teď vidí jasně, může vidět i za plot. Lidem, kteří jsou pod tlakem, často připadnou vjemy z druhé strany plotu jako dárek. Získají k nim lehčí přístup, když i navzdory svému utrpení myslí pozitivně a nesou v sobě přání dospět k dobrému konečnému cíli. Potom nereagují jejich obavy, ale oni ucítí nebo uslyší, jak se z toho utrpení vymanit. 

 

Cesta tichem

Mnoho národů s vírou v šamany posílá své děti na prahu jejich dospělosti do pouště - ano, prodělal to i Ježíš. Děti prožijí několik dní v půstu a samy v divočině, aby jim tam byl seslán sen o jejich budoucím určení. Když jsou mladiství takto odkázáni sami na sebe, dostanou se na hranici své osobnosti, často velmi jasně poznají sebe sama a svou další cestu. Důležité je být při tom sám, bez kontaktu s lidmi.

Jeden horolezec mi vyprávěl, že po osmi dnech, které strávil sám v horách, aniž s někým mluvil, cítil všechno, co se děje doma. Po osmi dnech ticha a nebezpečí, v nichž byl odkázán sám na sebe, našel přístup k mimosmyslovým vjemům. Všechno viděl velmi správně a dostalo se mu i poučení o jeho další cestě. Bylo mu jasné, přiznal mi, že to by v hluku města nikdy nezažil.

Klid a ticho jsou podstatným předpokladem pro jasnovidectví a vnitřní sluch. Můžeme si je sami zvolit, nebo je nám vnuceno. První krok můžete bez velkého úsilí udělat u sebe doma: Nenechávejte neustále zapnutou televizi nebo rádio. Pokud byste se chtěli touto cestou vydat, trvalá zvuková kulisa na ní staví překážku.

Absolutní vystupňování je možné,  okud nebudete celé dny mluvit. Exercicie v katolické církvi, sliby mlčení a podobné formy nemluvení přitom hodně pomáhají. Nikoli bezdůvodně jsou kláštery tvrzí spiritualiry, nikoli bezdůvodně pocítíme zcela jedinečnou atmosféru, když navštívíme obydlený klášter.

Když člověk ustavičně nemluví, je schopen naslouchat svému nitru. Vynoří se v něm myšlenky, které už nemají něco společného jen s logikou.

Jestliže to na sebe vezmete, budete za nějaký čas na nejlepší cestě vnímat i myšlenky druhých a budoucnost. Právě vnitřní sluch byl nám všem kdysi replicas de relojes españa dobře známý. Vzpomeňte na Arhénu, jež se zjevila Achillovi, který byl ve stresu, a promluvila na něj, vzpomeňte na Abrahama nebo Mojžíše. 

Cesta rukama

Možná cítíte odpověď i v rukou. replica watches Při hledání pohřešovaných často pracuji s mapami, přes které přejíždím rukama. Tam, kde něco cítím, se najde odpověď na předem položenou otázku. Moje proroctví na příští léta, vznikla s pomocí mapy světa.

Podle mé zkušenosti je velmi žádoucí mísit všechny techniky stejnou měrou. Vidí-li člověk obrazy a slyší hlasy, upevňuje vnímání i to, že pojem cítí pod prsty. Mísením metod člověk navíc získá informace na několika rovinách, a tím i jasnější výpověď. 

swiss rolex replica

Ostatní články

Navigace