Muži, ženy a manželství

manželství

Zatímco jsem dříve ve své praxi před sebou mívala hlavně ženy, které opustil muž a které si zoufaly, sedává zde nyní stále více mužů, které opustily jejich ženy.swiss replica watches Muži si v takových situacích umějí jen velmi těžko poradit a působí na mě velmi bezmocně. Vzhledem ke společenským změnám a proměnám v partnerských vztazích bude mnoho mužů trpět depresemi. Jen těžko se budou vyrovnávat s tím, že se musí rozloučit se svými tradičními rolemi a vazbami. V některých případech se uchýlí ke způsobu chování malých dětí. Ženy budou psychicky stále silnější. Vidím permanentní rozvíjení ženskosti až po moderní obrození matriarchátu. Ten však bude existovat v úplně jiné formě než starý. Vnucuje se mi pojem "moderní kněžka". Požehnaným efektem takového matriarchátu by mohl být pokojnější svět. Žádná žena nechce své syny posílat do války, a tak se jednou na zemi rozhostí mír. Moderní kněžka znamená: Silná samostatná žena dnes má, díky uvolnění společenských nátlaků atd., šanci stát se v novém, láskyplném vztahu k muži moderní kněžkou budoucnosti. Není to žádná emancipační budoucnost s nenávistí k mužům. Je to šance pro obě pohlaví, aby k sobě opět vytvořila harmonický vztah. Lidé toho v blízké budoucnosti dosáhnou. Žena budoucnosti bude opticky stárnout velmi pozdě. Stále více žen vypadá nadčasově a dlouho si uchovává mládí. Ženy jako Tina Turnerová můžeme považovat za předvoj. V budoucnosti vidím, že manželství v dnešní institucionální podobě nebude existovat. Celoživorní závazek vystřídá společenství na kratší životní období. To neznamená, že spolu lidé nebudou moci být celý život, ale už to nebude muset být, nebude to pravidlem." Manželství bude trvat v průměru asi deset let. Smlouva může být prodloužena, ale sama od sebe automaticky vyprší. Mnoho žen, kterým jsem to říkala, se nejprve vyděsilo. Tato možnost však s sebou přináší mnoho dobrého. Máte-li partnera, který je trochu laxní, bude se nejpozději od devátého roku hodně snažit, aby smlouva byla prodloužena. Tento nátlak vlažné vztahy velmi oživí. Bude-li partner už netrpělivě čekat na termín prodloužení, aby mohl říci ne, nepomohla by ani současná forma manželství, protože i zde by došlo k rozvodu. Mnoho rozvodových řízení se tak odbourá a to bude pro harmonii mezi partnery velmi prospěšné. Když budou mít partneři děti, bude to podobné, jako když dva ptáci v hnízdě společně krmí mláďata. Rodiče budou tento úkol plnit v rostoucí míře společně a spolu ponesou odpovědnost za své děti. Jakmile děti z hnízda vyletí a budou se schopny postarat samy o sebe, partneři budou mít větší svobodu. I v této sféře vystřídá dosavadní názory nový typ vědomí. Podněty zvenčí budou v manželství budoucnosti povoleny a budou do něj začleňovány. Výlučné samotě ve dvou bude konec. 
Dokud mohou dva lidé jít vzpřímeně vedle sebe, má manželství smysl. Je jako vlak, který jede po dvou kolejích. Tam, kde se koleje rozcházejí, vlak nutně musí vykolejit. Prostě se každá nasměruje jinak. Žádná z kolejnic na tom nenese vinu. Při konzultacích o manželských problémech se proto vždycky snažím vynechat otázku viny a oběma zúčastněným ukázat jejich pozitivní perspektivu do budoucnosti. Ta může být spojená s partnerem, nebo také nernusí, Kde se dva lidé o sebe opírají jako nemoc ní, vzniká chorobná nesamostatnost, a možná dokonce slepá poslušnost. Oba partneři se domnívají, že ten druhý musí žít jen pro něj. Na takovém základu se však nevytvoří žádný nosný vztah. Jakmile jeden z partnerů udělá krok a vyvine se dál, musí se takový vztah 
zhroutit jako domeček z karet. Když mám poradit někomu, kdo do manželství jde s takovými pocity nebo už v takovém manželství žije, dávám mu naléhavou radu: "Žij pro sebe - když je to dobré, pak s tím druhým, nikdy však skrze něj." Jisté nebezpečí spočívá v tom, že matky své děti, hlavně syny, svou láskou dusí. Tím, že je matka nadměrně miluje, se v příliš útlém dětství cítí odpovědní za matčino duševní blaho. To je vystavuje enormnímu duševnímu tlaku, kterého si chlapci nevšimnou. Proto stále znovu apeluji na matky: Nespatřujte ve svém synovi náhradního partnera. Jinak bude možná v dospělosti patřit k té skupině mužů, kteří sice neustále lásku hledají a krátkodobě také navazují vztahy, ale jakmile by na ně dolehla odpovědnost, od této lásky prchají. To se u nich projeví podvědomí z dětství, dostanou strach z toho, že musejí fungovat, a z odpovědnosti za pevnou lásku. Jsou to muži, kteří neustále mění partnerky, věčně hledají a nejsou schopni navázat vztah. Ženy takové muže často opouštějí, protože jejich chování je pro partnerku nesnesitelné. Jakmile žena takového muže opustí, muž po ní touží, chce ji mít zpátky, protože z něj byla sejmuta tíže odpovědnosti. Podobné sem a tam může trvat tak dlouho, dokud partneři mechanismus nerozeznají. Jestli takového muže skutečně milujete, je tu jediná šance společné terapie. V kartách tento mechanismus poznáte podle toho, že vedle vztahu či v diagonále k němu leží nemoc. 
 

 

Zatímco jsem dříve ve své praxi před sebou mívala hlavně ženy, které opustil muž a které si zoufaly, sedává zde nyní stále více mužů, které opustily jejich ženy. Muži si v takových situacích umějí jen velmi těžko poradit a působí na mě velmi bezmocně.

Vzhledem ke společenským změnám a proměnám v partnerských vztazích bude mnoho mužů trpět depresemi. Jen těžko se budou vyrovnávat s tím, že se musí rozloučit se svými tradičními rolemi a vazbami. V některých případech se uchýlí ke způsobu chování malých dětí.

Ženy budou psychicky stále silnější. Vidím permanentní rozvíjení ženskosti až po moderní obrození matriarchátu. Ten však bude existovat v úplně jiné formě než starý. Vnucuje se mi pojem "moderní kněžka".

Požehnaným efektem takového matriarchátu by mohl být pokojnější svět. Žádná žena nechce své syny posílat do války, a tak se jednou na zemi rozhostí mír.

Moderní kněžka znamená: Silná samostatná žena dnes má, díky uvolnění společenských nátlaků atd., šanci stát se v novém, láskyplném vztahu k muži moderní kněžkou budoucnosti. Není to žádná emancipační budoucnost s nenávistí k mužům. Je to šance pro obě pohlaví, aby k sobě opět vytvořila harmonický vztah. Lidé toho v blízké budoucnosti dosáhnou.

Žena budoucnosti bude opticky stárnout velmi pozdě. Stále více žen vypadá nadčasově a dlouho si uchovává mládí. Ženy jako Tina Turnerová můžeme považovat za předvoj.

V budoucnosti vidím, že manželství v dnešní institucionální podobě nebude existovat. Celoživorní závazek vystřídá společenství na kratší životní období. To neznamená, že spolu lidé nebudou moci být celý život, ale už to nebude muset být, nebude to pravidlem."

Manželství bude trvat v průměru asi deset let. Smlouva může být prodloužena, ale sama od sebe automaticky vyprší.

Mnoho žen, kterým jsem to říkala, se nejprve vyděsilo. Tato možnost však s sebou přináší mnoho dobrého. Máte-li partnera, který je trochu laxní, bude se nejpozději od devátého roku hodně snažit, aby smlouva byla prodloužena. Tento nátlak vlažné vztahy velmi oživí. Bude-li partner už netrpělivě čekat na termín prodloužení, aby mohl říci ne, nepomohla by ani současná forma manželství, protože i zde by došlo k rozvodu.

Mnoho rozvodových řízení se tak odbourá a to bude pro harmonii mezi partnery velmi prospěšné. Když budou mít partneři děti, bude to podobné, jako když dva ptáci v hnízdě společně krmí mláďata. Rodiče budou tento úkol plnit v rostoucí míře společně a spolu ponesou odpovědnost za své děti.

Jakmile děti z hnízda vyletí a budou se schopny postarat samy o sebe, partneři budou mít větší svobodu. I v této sféře vystřídá dosavadní názory nový typ vědomí. Podněty zvenčí budou v manželství budoucnosti povoleny a budou do něj začleňovány. Výlučné samotě ve dvou bude konec. 

Dokud mohou dva lidé jít vzpřímeně vedle sebe, má manželství smysl. Je jako vlak, který jede po dvou kolejích. Tam, kde se koleje rozcházejí, vlak nutně musí vykolejit. Prostě se každá nasměruje jinak. Žádná z kolejnic na tom nenese vinu.

Při konzultacích o manželských problémech se proto vždycky snažím vynechat otázku viny a oběma zúčastněným ukázat jejich pozitivní perspektivu do budoucnosti. Ta může být spojená s partnerem, nebo také nemusí, Kde se dva lidé o sebe opírají jako nemocní, vzniká chorobná nesamostatnost, a možná dokonce slepá poslušnost. Oba partneři se domnívají, že ten druhý musí žít jen pro něj. Na takovém základu se však nevytvoří žádný nosný vztah. Jakmile jeden z partnerů udělá krok a vyvine se dál, musí se takový vztah zhroutit jako domeček z karet.

Když mám poradit někomu, kdo do manželství jde s takovými pocity nebo už v takovém manželství žije, dávám mu naléhavou radu: "Žij pro sebe - když je to dobré, pak s tím druhým, nikdy však skrze něj."

Jisté nebezpečí spočívá v tom, že matky své děti, hlavně syny, svou láskou dusí. Tím, že je matka nadměrně miluje, se v příliš útlém dětství cítí odpovědníza matčino duševní blaho. To je vystavuje enormnímu duševnímu tlaku, kterého si chlapci nevšimnou. Proto stále replique montre france znovu apeluji na matky: Nespatřujte ve svém synovi náhradního partnera. Jinak bude možná v dospělosti patřit k té skupině mužů, kteří sice neustále lásku hledají a krátkodobě také navazují vztahy, ale jakmile by na ně dolehla odpovědnost, od  

této lásky prchají. To se u nich projeví podvědomí z dětství, dostanou strach z toho, že musejí fungovat, a z odpovědnosti za pevnou lásku. Jsou to muži, kteří neustále mění partnerky, věčně hledají a nejsou schopni navázat vztah.

Ženy takové muže často opouštějí, protože jejich chování je pro orologi falsi partnerku nesnesitelné. Jakmile žena takového muže opustí, muž po ní touží, chce ji mít zpátky, protože z něj byla sejmuta tíže odpovědnosti. Podobné sem a tam může trvat tak dlouho, dokud partneři mechanismus nerozeznají. Jestli takového muže skutečně milujete, je tu jediná šance společné terapie.

V kartách tento mechanismus poznáte podle toho, že vedle vztahu či v diagonále k němu leží nemoc. 

Audemars Piguet Replica Watches www.hitop.me

Ostatní články

Navigace