Příprava vody na očistu aury

Mnoho očistných metod obsahuje prostředky, ve kterých nalezené spojitosti s dávnou magií (jinak známé jako korespondující prvky) slouží k nabytí nové zkušenosti a k umocnění konečného výsledku dané činnosti. Mezi takové prostředky patří bylinky roztoky, drahé kameny,Replica Handbags svíčky atd. Vodu k očistě aury byste měli použít hned poté, co ji namícháte, neboť recept neobsahuje žádné prvky ktrvalému udržení kouzla, takže roztok není vhodné uchovávat v lahvičkách. Použijte sušené byliny (ne však starší než jeden rok, neboť se říká, že byliny po roce ztrácejí své magické vlastnosti). Chcete-li, můžete použít i čerstvé bylinky rovnou ze zahrady či z místního skleníku. Byliny, které použijete, byly vybrány pro své očistné vlastnosti. Pokud chcete provést kouzlo či nějakou činnost k získání peněz, vyberte takové byliny, které jsou nějakým způsobem spojeny s penězi, činností, úspěchem a bohatstvím. Jde-li vám o prosperitu, měli byste spíše než nějaký krystal zvolit magnetit nebo tři plody silovoně obecné.

Stejně jako při posilovacím cvičení se svíčkou je jen na vás, chceteli vytvořit magický kruh, vysvětit určité místo či prostě vyvolat představu, že jste obklopeni bílým světlem. O práci s magickým kruhem toho lze říct hodně a já se o to pokusím. K přípravě vody na očistu aury budete potřebovat následující přísady: mísu z bílého či čirého skla (nikoliv z plastu), 1,9 litru pramenité vody, 7 gramů heřmánku, 7 gramů verbeny citronové, 7 gramů levandule, 7 gramů citronové trávy, jeden křišťál, jednu očarovanou bílou svíčku (jak jsme si ukazovali v předchozím oddíle), jeden citron nakrájený na plátky, chřestítko, bílé prostření na oltář a zvonek.

Poznámka: Pro tento obřad se   nejlépe hodí bílá kuželovitá svíčka očarovaná podle výše uvedených pokynů.

Nejdříve položte všechny přísady na bílé oltářní plátno. Nalijte 1,9 litru vody do mísy. Ujistěte se, že mísa je dost velká, takže voda nepřeteče, a naopak že není moc velká, aby se vám s ní, až ji naplníte, nepracovalo nešikovně. Vezměte misku a ustupte krok od oltáře. Držte mísu kousek pod čakrou srdce, pár centimetrů od těla. Pomalu pohybujte mísou zprava (východ) doleva (západ), pak nahoru (sever), dolů (jih) a zpátky na střed. Až budete hledět na východ, odsuňte mísu pomalu dál od sebe a představujte si, že jí pohybujete skrze neviditelnou clonu energie. Na druhé straně této clony jsou dokonalá láska a dokonalý mír, prvotní energie vesmíru. Tyto energie vložíte do oné vody. Přibližte mísu zase zpět k tělu a přitom řekněte „Nechť nad tebou dlí požehnání Ducha“.

replique montre de luxe | montre replique | replique rolex

Pravou nohou udělejte úkrok vzad a pomalu se otočte (tak, abyste nerozlili žádnou vodu). Teď hledíte směrem k jihu. Pohněte mísou skrze neviditelnou bariéru prvotní podstaty a zpět a proneste při tom slova požehnání. Představte si, že jste v molekulách vody zachytili čirou energii neuskutečněného. Pravou nohou opět proveďte úkrok vzad, otočte se a proveďte totéž směrem k západu; nakonec pak proveďte stejný postup směrem k severu. Tato počáteční série je výborným prostředkem jak žáky při provádění magických rituálů naučit „zpomalit“. Rychlé pohyby vyvádějí mysl ze stavu alfa a vracejí nás zpět do stavu beta. Ačkoliv to není až tak strašná věc (běžně jednáme ve stavu beta), v magii dosáhnete lepších výsledků, pokud vaše mozkové vlny zůstanou ve stavu alfa. Stav alfa také velmi vyhovuje lidskému uzpůsobení. V tomto stavu se vaše mysl nachází, když se díváte na televizi, řídíte, zasníte se nebo se úplně nudíte.

Opět pohněte mísou zprava doleva,Omega Replica Watches pak od korunní čakry k solárnímu plexu a nakonec se vraťte ke středu těla. Položte mísu na oltář. Dejte ruce nad bylinky a křišťál (můžete to provést postupně nebo najednou). Představte si, jak se vaše ruce plní bílým světlem. Duševní silou jej přeneste do předmětů, které máte pod rukama, a řekněte „Ve jménu božské přítomnosti, buďte očištěny a vysvěceny, Žehnám vám.“. (Také můžete použít slova, jež zmiňují vámi vybrané božstvo, nebo prostě řekněte „ve jménu Pána a Paní“.)

Vhoďte bylinky a krystal do mísy s vodou. Čekejte. Třikrát se zhluboka nadechněte a uvolněte se. Trikrát zazvoňte zvonkem. Pomůže to vyčistit vzduch a všechny přítomné to upozorní, že právě začíná další fáze očarování. Uchopte svíčku na posílení aury, již jsme vyráběli při minulém cvičení, zavřete oči a přejděte do „stavu bez mysli“. Jakmile ho dosáhnete, otevřete oči a zapalte svíčku. Pohybujte svíčkou nad mísou od východu k západu (zprava doleva), pak shora (sever) dolů (jih) a vraťte se do středu. Spodní částí svíčky rozčeřte vodu ve směru hodinových ručiček. Kolikrát vodu zčeříte, záleží na množství pokusů, které potřebujete k tomu, abyste se dostali do „stavu bez mysli“. Jako pomoc při navozování tohoto stavu můžete vyslovit slabiku „Óm“. Někteří žáci preferují nějaký oblíbený magický zpěv, což také dobře zabírá.

Až dokončíte čeření vody, pozvedněte svíčku oběma rukama k nebi. Podívejte se vzhůru a nalevo, řekněte „z nebes … “, potom svíčku položte až k zemi a řekněte „k zemi“ a pak se vraťte zpět na úroveň vody. V této chvíli bývá běžné, že vaše ruce jsou velmi horké a vaše vnitřní tělo je naplněno nesmírným pocitem síly. Nebraňte se tomu. Neexplodujte. Jedním rychlým pohybem (zde je rychlost v pořádku) otočte svíčku a ponořte plamen do vody a řekněte „Jak nahoře, tak dole. Voda je očarována!“ – nebo pokud se vám nechce mluvit, neříkejte vůbec nic; jen neztrácejte ze zřetele svůj cíl. Ve chvíli, kdy ponoříte svíčku do vody, byste měli cítit, jak ve vodě vybuchuje váš duchovní oheň. Trikrát se zhluboka nadechněte a udělejte krok zpět. Tak jako u předchozího cvičení svíčku odložte. Při nádechu spojte ruce nad třetím okem. S výdechem je pomalu přeneste přes meridián těla k solárnímu plexu, rozpojte je a nechte je volně po stranách těla, dlaněmi k zemi. Ještě jednou se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Cvičení je u konce.

DUCHOVNÍ VÝZNAM: Pomalé pohyby, zaměření na světové strany a kombinování různých energií přinášejí i zde harmonii a rovnováhu a pomáhají vzniku vnitřní alchymie dynamické, pozitivní změny. Výroba této vody je posvátnou cestou do říše prvotního vesmírného odlivu a přílivu ve snaze zajistit nejen rovnováhu, ale také; očistu.

PRAKTICKÉ POUŽITÍ:Jakmile je voda hotová, záleží jen na vaší představivosti, jak ji použijete (nesmíte ji však pít). Požehnejte věcem ve vašem domě, orologi replica svizzeri italia užijte ji při kouzlech, obřadech a rituálech všeho druhu. Naplňte malé bavlněné váčky různými očarovanými bylinkami a namočte je v oné vodě, abyste jí mohli pokropit své tělo a tím se úplně očistit.

Zbylé bylinky můžete dát do bavlněných váčků (ve stylu gris-gris) a replica watches darovat je účastníkům. Tento obřad je mimořádně účinný a lze jej přizpůsobit do podoby odpovídající vaší víře a zálibě v rituálech. Je to výborný přírůstek do sbírky léčivých procedur a technik, protože očisty vlastně není nikdy dost!

Ostatní články

Navigace