Posilování stavu bez mysli aurickou pročišťovací svící

K tomuto cvičení potřebujete pouze bílou svíčku a deset minut klidu. Z psychologických důvodů můžete přidat jemnou hudbu, která vás naplní pocitem klidu a harmonie. Velikost svíčky závisí na vašem posouzení aktuální situace. Pokud jdou věci hladce a nejsou zde žádné skutečné problémy, které by stály za řeč, stačí malá svíčka. Potýkáteli se s nějakou z těch drobných životních komplikací vyberte svíčku hořící alespoň 48 až 72 hodin. Máte-li obrovský problém, použijte pěknou, velkou a tlustou svíci.

Toto cvičení se nejlépe provádí ve stoje, a swiss replica watches to tam, Breitling Replica Watches kde máte dostatek místa k pohybu, přesto se dá přizpůsobit (jak vám to vyhovuje) i pro ty, kteří mají problémy s větším prostorem. Hlavní je, abyste věnovali tomuto cvičení dostatek času a pohyby prováděli jemně a pokud možno plynule. Cítíte-li se před začátkem trochu napjatí, zkuste několikrát zakroužit krkem a rameny a představujte si, jak stres opouští vaše tělo následován několika hlubokými, zklidňujícími výdechy. V závislosti na svých předchozích zkušenostech a současném stavu si nyní kolem sebe můžete vytvořit kruh.

Pohodlně se postavte s chodidly asi třicet až čtyřicet centimetrů od sebe. Zavřete oči a představujte si, jak je vaše aurální tělo obklopeno bílým světlem. Ai se tato vizualizace ustáli, otevřete oči. Oběma rukama před sebou držte nezapálenou svíčku ve výši mezi čakrou srdce a solárním plexem. Hlavní je, aby vaše mysl zůstala prázdná. Vzpomeňte si na „stav bez mysli“ (z předchozích cvičení) a prostě si vychutnávejte vjemy z tohoto cvičení. Pomalu zvedejte svíčku, až se dostane do úrovně korunní čakry, a mírně při tom zakloňte hlavu. S očima na zvednuté svíčce budete hledět směrem k nebi. Nyní svíčkou pohybujte dolů přes úroveň třetího oka, krku, srdce, solárního plexu, až k základní čakře a níž až skoro k zem. Pomalu zvedejte svíčku zpět na úroveň čakry srdce. Těmito pohyby těla jste provedli dvě věci: spojili jste energie nebe a země a pronesli jste magický výrok „jak nahoře, tak dole“. Také jste tím vykonali přípravu k propojení meridiánů svého těla. Pokaždé, když děláte cvičení na posílení nějakého předmětu, prospějete tím i svému zdraví, bez ohledu na to, komu je daný předmět určen. Ve chvíli, kdy budete držet předmět a provádět s ním obřad, možná ucítíte, jak se vám chvějí ruce (mohou se zdát horké či studené), což je znamení, že se energie přelévá do předmětu. Také můžete cítit, jak vaše životní starosti odplouvají. A to je výborné!

Dalším krokem je shromáždění energií čtyř živlů této planety: vzduchu, ohně, vody a země. V čarodějnických kruzích vždy probíhala debata o tom, zda se při různých zaklínadlech pohybovat po nebo proti směru hodinových ručiček. Jsem přesvědčena, že tato debata je částečně ovlivněna tím, kde pobýváme – zda jsme nad či pod rovníkem a odkud v místě, kde žijeme, obvykle vane vítr. Protože žiji nad rovníkem, budeme v tomto cvičení „stlačovat“ energie do svíčky ve směru hodinových ručiček, přičemž začneme tím „nejlehčím“ živlem, vzduchem, a skončíme tím „nejtěžším“, tedy zemí. Můžete experimentovat a zkusit si jak pohyb po směru hodinových ručiček, tak proti směru (s různými svíčkami) a zjistit, jaký pohyb energie je vám příjemnější. Po kterém se cítíte příjemně a posíleně, a po kterém unaveně?

Postavte se čelem k východu s nohama mírně od sebe. Svíčku držte kousek před sebou v úrovni mezi srdcem a solárním plexern a hýbejte s ní ve směru hodinových ručiček, jako byste něco míchali v obrovském kotli. Vaše pohyby mohou být úsporné či rozmáchlé a uvolněné; rozhodně by však neměly být jako rotující mixér. Pěkně. Pomalu. Zlehka. Cílem je shromáždit energie daného živlu – v tomto případě vzduchu. Jakmile pocítíte, jak se vám vzduch podává (způsob, jakým to vnímáte) a uvědomíte si, že „přitahujete“ vzdušnou energii do oblasti kolem svíčky, snažte se dosáhnout „stavu bez mysli“ jak nejlépe to umíte. Může se stát, že budete muset proces několikrát opakovat, než se budete cítit plně uvolněni a „naplněni“. To je v pořádku. Nedařf-li se vám dosáhnout „stavu bez mysli“, vyslovujte nahlas slabiku „Óm“, jež je považována za zvuk absolutní dokonalosti a prubířský kámen bohů. Poté, co jste toto cvičení několikrát provedli, si možná budete chtít zvolit pevný počet „repetic“. Kolikrát svíčkou zakroužíte, záleží jen na vás a vaší náladě. Pro začátek je dobré kroužit pětkrát, toužíte-li po změně, tak sedmkrát, chcete-li pohyb, pak devět- krát, to proto, abyste věci výborně zvládali, a jednadvacetkrát pro vaše celkové naplnění. Nakonec byste si však měli vybrat to, co ve vašem případě funguje nejlépe. Možná ani necítíte potřebu určovat si, kolikrát soustředíte energii kolem svíčky – samozřejmě je možné jednat spontánně, to je zcela v pořádku. Jediný způsob, jak zjistíte, co je pro vás dobré, je (samozřejmě) praxe.

Ve chvíli, kdy jste nasbírali energii, o níž víte, že jste ji potřebovali, pozvedněte pomalu svíci ke korunní čakře (dívejte se vzhůru) a pak ji sneste zpět na úroveň solárního plexu (dívejte se před sebe). Při zvedání paží se nadechněte a při jejich pokládání vydechněte směrem na svíčku. Tento pohyb slouží ke dvěma věcem: předá svíčce váš posvátný dech a díky pohybu se uzavřou energie vložené do nástroje (v tomto případě do svíčky). Vzduch představuje modlitby k nebi a vy tímto malým obřadem žádáte, aby se kouř této svíčky (její dech) stal se dechem Ducha.

Nyní je čas otočit se k jihu,k dalšímu významnému živlu. Při otá- čení se není třeba nijak poskakovat, ač je vám to třeba vlastní, ale zkuste radši následující postup. Udělejte úkrok a prostě se otočte na patě. Tak se ocitnete čelem přímo k jihu s chodidly přiměřeně vzdálenými kvůli stabilitě. Tímto směrem budeme shromažďovat energii ohně. Přemýšlejte o tvořivé povaze tohoto živlu. Uvědomte si, že jeho energii chcete vložit do svíčky. Uveďte svou mysl do „stavu bez mysli“ a proveďte předepsaný počet krouživých pohybů se svíčkou. Opět se při zvedání svíčky ke korunní čakře zhluboka nadechujte a následně vydechujte, když ji pokládáte pod meridián svého těla, abyste tak do svíčky uzavřeli energii ohně. Tímto pohybem jste vyslovili přání, aby se plamen svíce stal tvořivým a mocným plamenem Ducha. Pokud vše řádně vykonáte, měli byste začít cítit velmi intenzivní spojení s Duchem a možná se vám při provádění zbývajících kroků tohoto cvičení bude snáze dosahovat “stavu bez mysli“.

Pravou nohou úkrok zpět a další otočení nás posunou směrem k západu, k živlu vody. Když svíčka hoří, vzniká kapalina, což je onen tok božské, duchovní energie, která proudí, aby vyplnila vaše přání. Stejně jako u východu a jihu, i zde si uvědomíme, že shromažďujeme energii západu, energii vody, a stejně jako dříve, tak i zde, jakmile začneme míchat energii kolem svíčky a soustředit do ní vibrace, posuneme svou mysl do „stavu bez mysli“. Až s mícháním skončíte, opět se zhluboka nadechněte, zvedněte svíčku, podívejte se k nebi a potom vydechněte, až budete svíčku pomalu dávat dolů, abyste v ní upevnili energii vody. Při pohybu od jedné světové strany ke druhé a ve snaze o uchování toho, co jsme právě učinili, udržujeme meridiány těla stále v harmonii, i když jsme pokaždé pracovali s jiným živlem.

Pravou nohou udělejte úkrok zpět, otočte se doprava a ocitnete se čelem k severu, čelem k nejstabilnějšímu a zřejmě nejtěžšímu ze čtyř živlů. Právě ze severu budete do svíčky vkládat poslední živel, Zerni. Svíčku zasvěcenou na úrovni země pak používejte vy sami, nebo ji věnovat k užívání nějakému blízkému příteli. Začali jsme na východě vzduchem, nejlehčím živlem (který je považován za nejbližší nebi) a šli jsme níže až k živlu země (jež je nám nejbližší); postupně jsme stlačili energie živlů na úroveň země, kde se vaše přání projeví ve hmotné skutečnosti. I když je tedy sever nejdůležitějším živlem z hlediska uskutečňování („všechno přichází ze severu“), je to ten poslední živel, který vyvoláváme, protože je to poslední brána, jíž musí uskutečňování projít. Abychom se mohli pohnout dál a uskutečnit věci na úrovni země, musíme postupně projít branou každého živlu – což znamená, že všechny živly jsou stejně důležité, i když některé nejsou tak snadno vidět.

Opět si beze spěchu uvědomte, k čemu tato svíčka slouží, co vše z hlediska energií živel země ztělesňuje a pak, až s ní začnete kroužit, přejděte do „stavu bez mysli“. Stejně jako dříve pozvedněte pro úplné posílení svíčku ke korunní čakře a podívejte se k nebi; při výdechu pohněte svíčkou dolů, přímo před čakru srdce.

Pravou nohou udělejte úkrok zpět, otočte se doprava a uvědomte si, že vstupujete k posvátné podstatě původního vesmíru – do náruče bohů. Ještě jednou budete hledět k východu. Místo toho, abyste svíčkou kroužili ze strany na stranu, tentokrát zavřete oči a proveďte ve vzduchu tři krouživé pohyby ve směru hodinových ručiček, přičemž svíčka začíná i končí v poloze „dvanáct hodin“. Začnete u čakry srdce, půjdete dolů k solárnímu plexu a potom zpátky vzhůru ke korunní čakře. S každým zakroužením se přibližujte k čakře srdce. I když se vaše ruce (držící svíčku) zastaví, vaše mysl (jak nejspíš zjistíte) nikoliv! Umožněte jí kroužit kolem svíce, dokud nedosáhne „stavu bez mysli“. Vydržte tak, jak vám to bude příjemné. Zhluboka se nadechněte. Pomalu vydechněte směrem ke svíčce. Nyní si musíte představit či říct, co pro vás tato svíce znamená. Při tomto cvičení nám svíčka sloužila k aurální očistě. Pokud s witchcraftem začínáte nebo si nejste jisti svými schopnostmi, pohlédněte na svíčku a řekněte nahlas „aurální očista“. Toto jsou jediná slova, která během celého cvičení vyslovíte (s výjimkou toho, když budete pronášet slabiku „Óm“). Stejně jako na začátku tohoto cvičení, pozvedněte svíci ke korunní čakře, sneste ji až k zemi a potom ji zvedněte k solárnímu plexu. Tím jste zakončili celé cvičení.

Odložte svíčku. Dosáhli jste posílení pomocí práce s předmětem. Pomalu zvedněte ruce, a spojené k sobě ve tvaru misky je dejte před třetí oko, potom je (stále spojené) posouvejte níže podél meridiánů vašeho těla horloges imitatie. Jedním plynulým pohybem ruce rozpojte a umožněte jim jernně klesnout na příslušnou stranu těla, dlaněmi dolů. To uzavírá meridiány a přináší zklidnění.

Duchovní význam

To, že se naučíte pomalu a plynule dýchat a pohybovat v souladu se svým duchovním tělem, může doslova změnit váš osud pozitivním způsobem a bez ohledu na to, zda jste replica rolex toto kouzlo prováděli ve prospěch svůj či nějakého přítele.

Praktické použití

Takováto práce s živly přináší lepší vhled do všech oblastí vaší čarodějné činnosti. I když jsme tento postup použili pro svíčku sloužící k očistě aury, mohli bychom snadno očarovat i kouzelný váček (váček naplněný bylinkami, drobnými magickými předměty atd.) pro nemocného přítele. Opravdu úžasnou stránkou tohoto cvičení je, že bez ohledu na to, za jakým účelem jej provádíte, kolem sebe shromažďujete a harmonizujete energie a spojujete vlastní energii s čerstvým a očistným účinkem dechu nebe a země. Ostatně pokud toto cvičení provedete bez svíčky a svou duševní energii místo toho soustředíte do prostoru mezi dlaněmi, získáte jedinečný způsob vzývání sil čtyř světových stran při jakémkolivobřadu. Přemýšlejte o tom.

Replica Watches   

Ostatní články

Navigace