Věštění je umění… ale žádné čáry

Věštění na přelomu 20. a 21. století? Dvě stě let po osvícenství?

To, co se ještě v šedesátých letech zdálo zcela nemožné, na přelomu tisíciletí už vůbec není neobvyklé. astrologové, numerologové klockor kopior a věštci vystupují v televizních programech, či dokonce mají své pravidelné pořady.

Po všem tom racionalismu osvíceného 18. století a následující doby lidé v sobě dnes opět objevili touhu po iracionálních světech. Navzdory rozumu velmi touží po tom, aby se o sobě něco dozvěděli - o svém osudu, o povolání, o lásce, o zdraví.

Ten, kdo se ptá, má k dispozici všechny druhy médií a metod a mnohdy jen žasneme, co všechno se při věštění uplatňuje. Dokonce i gumoví medvídci - a to metodou, kterou lze docela brát vážně. Tradiční symbolika barev bílé, žluté, breitling replique montre oranžové, červené a zelené je spojována s významem, jaký mají čísla jedna až pět v tradici numerické kabaly. Kdo poslepu vytáhne z plného sáčku pět gumových medvídků, dostane informaci o aktuálním stavu své duše.

Malé dějiny věštění

Tradice věštění je v naší kultuře velmi stará, po dlouhou dobu však byla zatracovaná a potlačovaná. Věštění bylo úkolem lidí zvyklých nahlížet přes plot. Tito lidé se naučili replique montre suisse putovat mezi světy. Dokázali se (a dokážou, neboť takoví se stále ještě vyskytují) ponořit do jiné skutečnosti, získat tam informace, ale také zasáhnout a například působit léčivě. Těmto lidem se říkalo šamani.

Poutníci mezi světy: šamani

V Evropě byli poslední šamani většinou ženy. Zbytky šamanství, přežívající v podobě čarodějnického umění ve středověku, byly na počátku novověku vymýceny. Jejich vědění se dodnes, dobře skryto a zčásti až k nepoznání změněno, zachovalo v našich pověrách, pohádkách a ságách.

V jiných kulturách šamanské tradice přežívají. Tungusové, kteří žijí jako pastevci sobů u Bajkalského jezera na Sibiři, swiss Replica watches dali tradici její jméno, šamanské kultury indiánů v Severní a Jižní Americe jsou dodnes živé. Šaman je přibližně totéž co jasnovidec, vědoucí.

Šamanské tradice jsou v poslední době znovu objevované. "Syn medicinmana" má příznačné jméno "šaman" a učí se replique hublot umění léčit od jedné indiánky. V seminářích pro šamany je možné naučit se mluvit s ohněm, stromy a kameny. Trans za zvuku bubnů už skoro patří k "běžnému" repertoáru ezoterických seminářů. V Alpbachu v Tyrolsku se konají mezinárodní setkání šamanů. A ve výčtu bychom mohli ještě dlouho pokračovat.

Kultury indiánů a obyvatel Sibiře se od kultur našeho světa liší pěstováním tradic. V duchovním klimatu, kde jsou mimosmyslové vjemy na denním pořádku, není nikdo, kdo takové vjemy přijímá, prohlašován za blázna. Právě naopak, jestliže někdo takové vjemy nemá, je to špatné znamení a důvod ke starostem.

Tam, kde jasnovidecké schopnosti přežívají, existují i metody, jak se je naučit, jak s nimi zacházet a jak je cíleně využívat. To samozřejmě souvisí s cvičením. Mnoho jednoduchých breitling replica prostředků usnadnilo jasnovidcům a prorokům "pohled přes plot". K této bohaté tradici se dnes vracíme.

Kde nejsou věštecké schopnosti pěstovány, zakrní. Nejprve mizí vědomosti o tom, jak lze vrozené nadání dále replique tag heuer rozvíjet, pěstovat a dovést k mistrovství. Protože však věštecké umění, stejně jako malování, tanec, hra na klavír nebo komponování, záleží na talentu, existovali ve všech dobách věštecky velmi nadaní lidé, skuteční géniové v této oblasti, kteří se prosadili a šli svou cestou.

Ostatní články

Navigace