Cesty k věštění

Můžete věštit. Schopnost k tomu je vám, nám všem, vrozená. Do jaké míry ji každý jednotlivec rozvine a jaké nadání k tomu má, to už je individuálně rozdílné.

Kromě biologického vybavení existuje několik charakterových rysů, Breitling Replica které mohou přístup k věštění usnadnit. Je to schopnost pohledu do nitra a hluboké koncentrace, meditace či schopnosti snění za dne a intenzivní touha po vědění (kdo se neptá, nic se nedozví; kdo přistupuje k jiné skutečnosti se záměrem, že teď jí to pořádně ukáže, nikdy jí nedosáhne). Nutné je i vnitřní přesvědčení, že důležité informace vůbec mohou být přijaty prostřednictvím vnitřního sluchu.

Často tyto předpoklady velmi dobře splňují lidé kolem čtyřicítky. Bývají to lidé, kteří se nespokojí s tím, co jim jiní lidé odpovědí na  jejich důležité otázky. Osoby hledající smysl svého života nebo svůj skutečný životní úkol. Velmi často jsou to lidé, kteří jsou vystaveni velkému tlaku a s téměř nadlidskou energií stále znovu mobilizují nesmírnou sílu, aby všem nepříznivým okolnostem navzdory učinili další krok.

Sdělení z jiné skutečnosti nejprve rozhodně nejsou atraktivní.Mohou k nám přicházet jako spontánní rozhodnutí, jako intuitivní nápady, jako to, že víme, kdo je u telefonu, který právě zvoní. Mohou přicházet jako události, které se stanou znenadání, jako bleskové poznání, jako klasické světlo, které se vám rozsvítí.

Věštění ovšem předpokládá, že změníme své vědomí, že se plně otevřeme sdělením přicházejícím zvenčí - a to dále znamená, že budeme muset být schopni prolomit hranice své osobnosti.

Jasnovidectví má něco společného s jasným, průzračným, ba pravdivým. Kdo však chce jasně vidět, musí začít tím, že jasně uvidí sám sebe, že se správně odhadne. Musí být upřímný hlavně sám k sobě a potom ke svému okolí. Pravda se nedá zmanipulovat. Kdo manipuluje s pravdou, manipuluje také sám se sebou.

Nebezpečí věštění

Kdo chce věštit, musí dobře znát sám sebe a musí se na sebe umět spolehnout. Musí být pevně zakotven v současnosti a na svém místě. To je tak důležité, že to ani nelze dostatečně často opakovat. Když člověk nezná sebe, nemůže a nesmí překračovat hranice vlastní osobnosti. Jak by mohl tyto hranice vůbec najít, kdyby sám sebe dobře neznal? Kdo pošle svou duši na cesty, musí být také schopen spolehnout se, že se mu vrátí.

Vnitřní postoj

Učit se jasnovidectví značně souvisí se schopností učit se vidění. Cílem je naučit se vidět správnou cestu pro svůj život. K tomu patří otevření se pravdě. To nám usnadní notná dávka důvěry v Boha, nebo jestli je vám ta formulace milejší, pocit jistoty ve stvoření. Naučit se vidět předpokládá jasné, pozitivní myšlení. Neprocházejte životem s klapkami na očích. Dívejte se na každý stav z několika perspektiv. Neexistují problémy, které je třeba považovat jen za zcela negativní. Neexistuje náhoda. Změňte myšlení. Něco se vám přihodí. Pokuste se zjistit, co za tím vězí. Vyjděte z toho pozadí, potom poznáte, co se na této zdánlivé události můžete naučit

Škola života nám nabízí nekonečně mnoho možností k učení. Kdo se třikrát ožení a pokaždé má partnerku, která ho podvádí, ten se z dřívějších dvou manželství vůbec ne poučil.

Na škole života je jedinečné to, že nikdy nejsou na vině druzí. Klíčem je pochopení, že musíme pracovat sami na sobě a musíme se změnit. Teprve když jsme změnili své vědomí, nastavíme si i venku jiné zrcadlo. A ještě něco: Sebevražda je předstupeň k úplnému opakování všeho. Chcete to opravdu? Chcete se ke všemu, co jste se v životě namáhavě naučili, ještě jednou od začátku propracovávat? To by si měl člověk rozmyslet, než takový krok udělá. Člověk není omezený na svůj pozemský život. Je duchovní a věčnou bytostí a naše pozemské bytí je jen malou částí plné škály pravdy. Máme možnost se tady učit a tak se přibližovat božské pravdě. Naším úkolem je dostat se jednou z duchovní nesvéprávnosti a převzít odpovědnost za svůj život. Když to neuděláme dobrovolně, budeme k tomu donuceni. Doba je replique montre de luxe zralá a my bychom neměli veslovat proti proudu, nýbrž jen kormidlovat, abychom neztroskotali. Ale k tomu mejor replicas de relojes je důležité naučit se vidět pravdu. Naše podvědomí nezná žádné ne. Zaručeně nám dodává pravdivá hlášení. Až když je sneseme, můžeme se naučit vidět do budoucnosti a na onen svět. Dokážeme to všichni. Každý z nás. Máme k dispozici ohromné mocenské prostředky: moc přání a moc myšlenek. Jako svéprávné bytosti jsme připraveni s nimi odpovědně zacházet. Pozitivní duchovní postoj ve způsobu života nám může být cennou pomocí.

Člověk přejde most, až když před ním stojí.

Žijte v přítomnosti a vychutnávejte to.

Když se vynoří problém, hledejte řešení v budoucnosti.

Čím méně strachu budete mít, tím méně sevám toho stane.

Kdo tak smýšlí, zjistí, že v budoucích událostech, které vidí, může díky svému dobrému vnitřnímu postoji kličkovat. To znamená, že mnoho dobrých věcí může mít dříve a mnoho negativních událostí může velkým obloukem obejít - v každém případě sám u sebe. Může ostatní varovat a pokoušet se předat jim tento postoj, aby mohli tuto cestu najít.

tag heuer replica watches www.tagsea.pl

Ostatní články

Navigace